Mutatis Mutandis, een klein, pragmatisch en slagvaardig logistiek adviesbureau,

  • is uw logistiek adviseur. Wij denken graag met u mee over actuele logistieke vraagstukken.
  • is uw specialist in training en opleiding. Vanuit een persoongerichte benadering leveren wij maatwerk voor uw persoonlijke logistieke ontwikkeling.
  • verzorgt uw logistiek projectmanagement. Wij beginnen waar anderen denken niet te slagen en brengen u van A naar Beter!
  • is uw logistiek interim manager. Voor als u snel up-to-speed wilt zijn.

Wij zijn er voor u.

Logistiek advies: het andere denken

cat logistiek advies

Als logistiek de integrale beheersing van goederen-, geld- en informatiestromen is, dan ligt het voor de hand dat bij een wijziging in één of meerdere van deze stromen er meer gaat veranderen. Aanpassingen in organisatie, processen, IT en logistiek netwerk zijn vaak noodzakelijk om de juiste prestaties te kunnen blijven leveren. Met name bij Supply Chains waar wetgeving en (overheids)regulatie een rol speelt, is dit een complex geheel. Hier is een gedegen advies vooraf en inhoudelijke kennis bij de implementatie onontbeerlijk.

Lees meer...

Logistieke training: de persoonsgerichte aanpak

cat training

Wie hoge kwaliteit ambieert heeft een grote ideeënrijkdom nodig. Persoonsgerichte vakinhoudelijke training is naar onze mening de basis voor het leveren van de benodigde hoge kwaliteit. Onze aanpak verbindt theorie en praktijk, bevat een rijkdom aan inzichten, maar bestaat nooit uit trucjes of sjablonen. Trucjes zijn snel uitgewerkt. Werkelijk begrip ontwikkelen van onderstromen en dieperliggende mechanismen (inzicht) levert een meer blijvende leerervaring op.

Mutatis Mutandis is gespecialiseerd in persoonsgerichte logistieke trainingen en coaching. Bij ons gaat het om hoogstaande trainingen, praktische toepassing en persoonlijke begeleiding. Een persoonlijke en betaalbare benadering staat daarbij hoog in het vaandel.

Lees meer...

Projectmanagement: Van A naar Beter

cat project management

Is een project bij u een op onduidelijke gebaseerde, voortdurend uitdijende hoeveelheid werk is, waarvoor tenminste twee maal zoveel tijd en driemaal zoveel geld nodig is als oorspronkelijk werd begroot om uiteindelijk de helft van het resultaat te realiseren? Dan is de inzet van een extern project- en/of programma management de oplossing.

Door een externe projectmanager aan te stellen, voorkomt u dat een project te veel de dagelijkse gang van de organisatie gaat bepalen. De projectmanager treedt op als katalysator om de gewenste verandering in gang te zetten, en het uiteindelijke resultaat te realiseren. Mutatis Mutandis zorgt ervoor dat uw project gerealiseerd wordt, en uw organisatie van A naar Beter komt. Hier beginnen wij meestal op het punt waar anderen niet denken te slagen.

Lees meer...

Interim-management: Snel up-to-speed

cat interim managementU heeft niet de tijd om te wachten totdat competent personeel is aan getrokken en opgeleid. Is er sprake van een tijdelijk tekort dan is het dilemma nog groter. De inzet van een interim manager is dan al gauw de beste oplossing. U zoekt dan een iemand die voldoende kennis heeft van de branche, beschikt over de competenties die u nodig heeft en in staat is uw probleem op korte termijn op te lossen.

Lees meer...