cat logistiek advies

Als logistiek de integrale beheersing van goederen-, geld- en informatiestromen is, dan ligt het voor de hand dat bij een wijziging in één of meerdere van deze stromen er meer gaat veranderen. Aanpassingen in organisatie, processen, IT en logistiek netwerk zijn vaak noodzakelijk om de juiste prestaties te kunnen blijven leveren. Met name bij Supply Chains waar wetgeving en (overheids)regulatie een rol speelt, is dit een complex geheel. Hier is een gedegen advies vooraf en inhoudelijke kennis bij de implementatie onontbeerlijk.

Verandering is onlosmakelijk verbonden met moderne organisaties. Voortdurend moet er gezocht worden naar de aanpassing van de organisatie aan de veranderende omgeving. Niet veranderen is stilstaan, en stilstand is achteruitgang.

Aan de start van een veranderingsproces is een goed onafhankelijk advies erg belangrijk. Welke consequenties heeft de verandering voor mijn organisatie, processen, informatiesystemen en (logistiek) netwerk? En als tweede: Hoe gaan we die verandering op de meest wenselijke wijze doorvoeren, als we dat tenminste willen. Als derde stap is er de daadwerkelijke implementatie; hoe gaan we om met de uitdagingen die we daar zullen tegenkomen.

Mutatis Mutandis (latijn voor 'met de nodige veranderingen') is er om de mogelijke gevolgen van deze veranderingen in kaart te brengen, u te ondersteunen met praktische informatie en te ondersteunen bij de implementatie.

In principe is bijna iedere vraag geschikt voor onze aanpak. Ook is het mogelijk om alleen gebruik te maken van de aanwezige kennis en inzichten. Wij kunnen dan optreden als sparringpartner van bijv. projectteam, directie of management.

Werkwijze

Mutatis Mutandis is specialist op het snijvlak van logistiek en IT, en is gewend om te denken in processen. Bij veranderingen ergens in uw complexe proces, zullen wij helpen inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen bij andere processen. Doordat wij denken in processen en knelpunten, is er een tweede natuur ontstaan om processen te willen optimaliseren. Wij grijpen graag de verandering aan om tot verbeteringen te komen.

Daarnaast geloven wij in het socratische toetsen van denkbeelden, het steeds op zoek gaan naar een vernieuwend antwoord op de vraag. Dat is -volgens ons- de wijze om tot innovatieve inzichten te komen. Ingrediënten die resulteren in adviestrajecten die zelden het plichtmatig aflopen van gebaande paden is.

We hebben maar één drijfveer: “Making supply chains better”. Hierbij laten we ons graag inspireren door de mogelijkheden die we zien. Door net even verder te kijken. Ons niet af te laten leiden door details en symptomen. Dingen zo eenvoudig mogelijk te maken, maar niet eenvoudiger.

Heeft u interesse of wilt u meer weten? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.