cat project management

Is een project bij u een op onduidelijke gebaseerde, voortdurend uitdijende hoeveelheid werk is, waarvoor tenminste twee maal zoveel tijd en driemaal zoveel geld nodig is als oorspronkelijk werd begroot om uiteindelijk de helft van het resultaat te realiseren? Dan is de inzet van een extern project- en/of programma management de oplossing.

Door een externe projectmanager aan te stellen, voorkomt u dat een project te veel de dagelijkse gang van de organisatie gaat bepalen. De projectmanager treedt op als katalysator om de gewenste verandering in gang te zetten, en het uiteindelijke resultaat te realiseren. Mutatis Mutandis zorgt ervoor dat uw project gerealiseerd wordt, en uw organisatie van A naar Beter komt. Hier beginnen wij meestal op het punt waar anderen niet denken te slagen.

Wij beschouwen ieder project als een proces dat een bepaald resultaat moet opleveren. Hoe het resultaat behaald wordt is aan de specialist, voor ons is dat een 'black-box'. Wij kijken naar de input, de output en de knelpunten in het proces en sturen bij daar waar nodig is. In combinatie met onze inhoudelijke kennis, nieuwsgierigheid en ons procesdenken, is het niet vreemd dat we vaak betrokken zijn bij projecten met een complex of vernieuwend karakter.

Werkwijze

Uitgangspunt bij het aansturen van projecten is de pragmatische Prince2 benadering. Dat wil zeggen dat we altijd uitgaan van een omschreven Business Case en die steeds bekijken of de doelstellingen van de Busines Case nog wel gehaald worden. Daarnaast maken we gebruik van rapportage hulpmiddelen zoals voortgangs- en afwijkingrapporten. Belangrijk in onze filosofie is dat het resultaat leidend moet zijn, en niet de methodiek.  Ieder project is anders en daarom gebruiken we afhankelijk van de situatie de hulpmiddelen uit de Prince2 toolkit. Een pragmatische benadering dus.

We hebben maar één drijfveer: “Making supply chains better”. Hierbij laten we ons graag inspireren door de mogelijkheden die we zien. Door net even verder te kijken. Ons niet af te laten leiden door details en symptomen. Dingen zo eenvoudig mogelijk te maken, maar niet eenvoudiger.

Heeft u interesse of wilt u meer weten? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.