APICS Certificering Review Courses

APICS Certificering Review Courses

De noodzaak voor persoonscertificering neemt steeds verder toe in de hedendaagse complexe samenleving. Certificatie is het onpartijdig vaststellen van vakbekwaamheid van personen voor het kunnen uitvoeren van beroepen, conform daarvoor geldende (internationaal) vastgestelde criteria, of bij het ontbreken daarvan, conform door betrokken partijen aanvaarde criteria. Zowel voor organisaties als voor individuele personen is het praktisch onmogelijk om door eigen waarneming vast te stellen of een persoon vakbekwaam kan functioneren.

APICS staat wereldwijd bekend omwille van de kwaliteit van de educatieve programma's voor certificering in Operations- en Supply Chain Management.

De afgeleverde certificaten zijn referenties waar alle rechtstreekse en onrechtstreekse spelers in de supply chain niet omheen kunnen. Daarmee heeft u uw vakbekwaamheid op een gedegen manier geborgd.

APICS certificeert personen momenteel op drie gebieden, namelijk Productie- en voorraadbeheer (CPIM), Logistiek, transport en distributie (CLTD) en Ketenmanagement (CSCP).


Een essentiële stap in jouw carrièrepad in Supply Chain en Operations Management

APICS The Association for Operations Management is wereldleider en bewaker van de "body of knowledge in supply chain and operations management". APICS certificatie programma's zijn wereldwijd erkend als de norm voor Supply Chain Excellentie  door bedrijven, opleiders en professionals.

APICS biedt drie certificatieprogramma's:

 1. APICS Certified in Production and Inventory Management (CPIM)
 2. APICS Certified in Logistics, Transport and Distribution (CLTD)
 3. APICS Certified Supply Chain Professional (CSCP)

Met een APICS CPIM certificaat laat je zien dat je over de nodige vakkennis beschikt en de essentie van productie- en voorraadbeheer begrijpt. De nadruk ligt op de interne operationele processen van een organisatie en geeft je een verdieping in de gebieden Materials Management, Master Scheduling, Forecasting, Production Planning, en meer. Sinds 1973 zijn er wereldwijd meer dan 100.000 personen gecertificeerd in "Production en Inventory Management". Hierdoor is het voor duizenden bedrijven een belangrijk kwalificatie geworden bij selectie van personeel. 

APICS heeft in 2016 de nieuwe opleiding CLTD geïntroduceerd. Met CLTD wordt voldaan aan  de toenemende behoefte aan hoog geschoolde professionals en is speciaal ingericht voor de logistiek, transport en distributie. De opleiding is bedoeld voor

APICS CSCP certificering laat zien dat je over superieure kennis beschikt over het beheersen van de gehele keten. Kennis over processen om te komen van zand tot klant. Door APICS CSCP certificering wordt jouw professionele kennis en het begrip van Supply Chain Management en de integratie operationele bedrijfsprocessen over de gehele keten bevestigd. Sinds de start van het programma in 2005 hebben meer dan 13.000 Supply Chain professionals in 77 landen laten zien dat ze over de benodigde kennis en ervaring in het Supply Chain Management beschikken.

Certificerende examens

Om gecertificeerd te kunnen worden moet je voldoen aan de eisen die aan het programma gesteld worden. Dan kan zijn dat je over bepaalde professionele kwalificaties moet beschikken (eligibility) en je moet één (CLTD, CSCP) of meerdere (CPIM) examens afleggen. Deze examens worden wereldwijd afgenomen en zijn computer based (CBT). De exameneisen staan beschreven in het Exam Content Manual(ECM) dat wordt samengesteld door het onafhankelijke in Amerika gezetelde Exam Committee. De Exam Content Manual beschrijft het voor de certificering relevante deel van de "APICS Body of Knowledge".

Na het behalen van de certificatie examens ben je gerechtigd de titel CPIM, CLTD of CSCP achter je naam te voeren. Het certificaat is vijf jaar geldig, waarna het verlengd kan worden door aan te tonen dat je nog steeds bij bent in jouw vakgebied.

De basis voor toetsing van zowel APICS CPIM, CLTD en CSCP programma is gelegd in de "APICS Body of Knowledge".  Grondslag hiervoor is een gedetailleerde job-task-analyse, waardoor de certificering blijft aansluiten bij de behoeftes van de ondernemingen. Hierdoor wordt APICS certificering wereldwijd gezien als de essentiële stap in de carrières van professionals in Supply Chain of Operations Management.

Onderhoud

Gecertificeerde personen zijn bevoegd om een titel achter hun naam te voeren, CPIM, CLTD of CSCP. Dat recht ontstaat als de examens met goed gevolg zijn afgelegd wordt. De titel wordt voor een periode van vijf jaar toegekend, en wordt verlengd als aan de 'maintenance' eisen voldaan wordt. Immers vakbekwaamheid kent een houdbaarheidsdatum.

Het verschil tussen CPIM, CLTD en CSCP

Comparisson APICS CPIM CLTD CSCP SCOR programs

Certified in Production and Inventory Management (CPIM)

APICS Certified in Production and Inventory Management (CPIM) bestaat sinds 1971 en is wereldwijd een begrip in de logistiek. Dit is een logistieke opleiding op Hbo-niveau. De opleiding APICS CPIM is bestemd voor professionals die zich verder willen ontwikkelen op het hele gebied van productiemanagement en voorraadbeheer. De invalshoek is hierbij voornamelijk gericht op de interne (plannings)processen van het bedrijf.

APICS CPIM kandidaten moeten vanaf 2017 examen doen in twee modules.

Het eerste examen beslaat de volgende gebieden:

 1. Business Wide Concepts (25%)
 2. Demand Management (25%)
 3. Transformation of Demand into Supply (25%)
 4. Supply (25%)

In het tweede examen wordt er dieper ingegaan op:

 1. Master Planning of Resources (25%)
 2. Detailed Scheduling and Planning (25%)
 3. Execution and Control of Operations (25%)
 4. Strategic Management of Resources (25%)

Heb je deze beide gehaald, dan mag je de titel CPIM achter jouw naam voeren.

Certified Logistics, Transportation and Distribution (CLTD)

APICS Certified in Logistics, Transportation and Distribution (CLTD) bestaat sinds 2016. Dit is de opleiding voor de ambitieuze professional die speciaal ingericht voor de logistiek, transport en distributie. Het CLTD programma is de keuze van de de  professionals die mede sturing willen geven aan de inrichting van de logistieke functie binnen de onderneming.

APICS CLTD kandidaten moeten één zeer uitgebreid examen met goed gevolg afleggen. Is het examen gehaald dan mag de kandidaat de titel CLTD achter zijn naam voeren. In het examen komen de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Logistics and Supply Chain Overview (8%)
 2. Capacity Planning and Demand Management (8%)
 3. Order Management (10%)
 4. Inventory and Warehouse Management (17%)
 5. Transportation (22%)
 6. Global Logistics Considerations (17%)
 7. Logistics Network Design (10%)
 8. Reverse Logistics and Sustainability (8%)

Certified Supply Chain Professional (CSCP)

APICS Certified Supply Chain Professional (CSCP) bestaat sinds 2005. Dit is de titelopleiding op MBA-niveau voor de ambitieuze professional die beleidsmatig en beheersmatig te maken heeft met logistiek/supply chain management. Het CSCP programma is de keuze van de de professional die verder wil kijken dan de muren van de eigen onderneming. Beheersing van de gehele keten staat hierbij centraal.

APICS CSCP kandidaten moeten één zeer uitgebreid examen met goed gevolg afleggen. Is het examen gehaald dan mag de kandidaat de titel CSCP achter zijn naam voeren. In het examen komen de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Fundamentals of Supply Chain Management (23%)
 2. Supply Chain Strategy, Design, and Compliance (43%)
 3. Implementation and Operations (34%)

Voor alle certificeringen geldt dat deze in principe vijf jaar geldig zijn. Na deze periode moet je aan APICS aangeven dat je voldoende hebt gedaan om jouw kennis op peil te houden.

 

Beschikbare cursussen

De onderstaande opleidingen worden alleen in-company gegeven. Als je geinteresseerd bent, klik dan op de cursus waar jouw interesse naar uit gaat. Onderaan de aanvullende beschrijving vindt je het contactformulier. Wij nemen dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.
Code Cursusnaam Locatie Kosten*
CLTD-1.1 CLTD Certified Logistics, Transportation and Distribution in company 2750,00 EUR Indicatie per cursist
CSCP-4.2 CSCP Certified Supply Chain Professional in company 2750,00 EUR Indicatie per cursist
CPIM-T-6.0 CPIM Certified in Production and Inventory Management in company 4500,00 EUR Indicatie per cursist
CPIM-I-6.0 CPIM Part 1 Exam review - Basics of Supply Chain Management in company 2750,00 EUR Indicatie per cursist
CPIM-II-6.0 CPIM Part 2 Exam review - Application of Planning in company 2750,00 EUR Indicatie per cursist
*Excl. btw