Mutatis Mutandis respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw vragen, opmerkingen en bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te beantwoorden. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Mutatis Mutandis zal uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming aan derden verkopen noch doorgeven, met uitzondering van onze verplichtingen in het kader van het Nederlands Recht.

Juistheid en volledigheid informatie

Deze website werd met zorg geredigeerd, maar wij kunnen er echter niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd en kunnen geen enkele garantie geven inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld.

Mutatis Mutandis stelt analyses en artikelen op deze website zo zorgvuldig mogelijk samen, maar claimt niet dat ze geen onjuistheden bevatten of compleet zijn. Ze zijn een bron van informatie en analyse, vormen geen aanbeveling voor transacties en kunnen niet de basis vormen voor contracten of beloftes.

Deze site is een onafhankelijke publicatie. Gebruikers worden uitgenodigd om opmerkingen, vragen en kanttekeningen met ons te communiceren. Maak hiervoor gebruik van de contactgegevens op deze  site.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Alle informatie en producten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Ook kunnen wij geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Mutatis Mutandis is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

Via deze site kunt u op andere sites terechtkomen, wij zijn echter niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Auteursrechten

Wij hebben er naar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot Mutatis Mutandis wenden. Op de artikelen en afbeeldingen gepubliceerd op deze website berusten auteursrechten. Daarom mag niets uit deze publicatie worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt , op welke manier dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van Mutatis Mutandis.

Privacy

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van deze website. Wij zijn vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van onze website, maar uw naam of dergelijke hoeven wij niet te weten. Informatie over bezoeken aan www.mutatis-mutandis.nl wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. De ten behoeve van informatieverzoeken of e-mail verstrekte informatie, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie.

Gebruikers van de website hebben het recht om verwerkte persoonsgegevens over hen op te vragen en het recht om deze te laten aanvullen, verbeteren, verwijderen of afschermen. Dat kan alleen als deze feitelijk onjuist zijn, voor de doelen van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn of anderszins in strijd worden verwerkt met een wettelijk voorschrift.

Ons privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die binnen deze website via links kunnen worden bezocht. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. Het verdient aanbeveling om deze bladzijde geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

gebruik van gegevens

Om inzicht te krijgen in de wensen van onze bezoekers en om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren worden gegevens over bezoeken aan onze website bijgehouden. De informatie die deze statistieken naar voren brengt is alleen toegankelijk voor medewerkers van [we] en haar ondersteunende bedrijven. De gegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derden, tenzij de Nederlandse wet ons daartoe verplicht.

Advertentievertoningen en -kliks

Advertentievertoningen en -kliks worden geregistreerd door Mutatis Mutandis en door advertentienetwerken waaraan Mutatis Mutandis deelneemt.

Wanneer u op een advertentie klikt, dan kunnen de technische kenmerken van de klik door  Mutatis Mutandis worden opgeslagen in zogenaamde logfiles die ten behoeve van de financiële verantwoording gedurende enkele maanden worden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Mutatis Mutandis kan participeren advertentienetwerken, die eigen registraties voeren en die een eigen privacybeleid hebben.

Bij het vertonen van advertenties en van zogenaamde 'webbeacons' kunnen deze partijen zogenaamde 'cookies' plaatsen in en lezen van uw webbrowser. Een webbeacon is een kleine onzichtbare afbeelding die in een webpagina is geïntegreerd om een opvraging van die pagina te kunnen registreren. Een cookie kunt u zien als een klein bestand met onpersoonlijke gegevens, dat wordt gebruikt om verschillende opvragingen van uw browser met elkaar in verband te brengen. Een cookie kan door Mutatis Mutandis en de advertentienetwerken bijvoorbeeld worden gebruikt om uw voorkeuren of gebruikersinstellingen op te slaan, om ingelogd te blijven op een interactief deel van een website, of om advertenties af te stemmen op de interesses en voorkeuren op basis van uw bezoek aan websites van Mutatis Mutandis en andere websites op internet.

Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn (met name: inlogmechanismen). Op de volgende websites vindt u informatie over veelgebruikte browsers en de manier waarop u de cookie-instellingen in de betreffende browser kunt aanpassen:

Het advertentienetwerk van Google plaatst een DoubleClick DART-cookie om de advertenties af te stemmen op de interesses en voorkeuren op basis van uw bezoek aan websites van Applinet en andere websites op internet. U kunt zich van dit cookie afmelden, waarna u mogelijk minder-relevante advertenties te zien krijgt.

Google Analytics

Mutatis Mutandis kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Mutatis Mutandis te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

opmerkingen, vragen en klachten

Heeft u opmerkingen, vragen en/of klachten over onze website(s), dan verzoeken wij u die aan ons kenbaar te maken. Maakt u daarvoor gebruik van onze contactpagina.