Kwaliteitskosten personeel

Preventiekosten

 • opleiding en training medewerkers;
 • taak- en functiebeschrijvingen opstellen en bijhouden;
 • procedures en werkinstructies opstellen;
 • (voor)selectie sollicitanten;
 • interviews afnemen;
 • personeel psychologisch testen c.q. onderzoeken;
 • personeel fysiek testen c.q. onderzoeken;
 • opgegeven referentie natrekken;
 • introductieperiode nieuwe werknemers binnen het bedrijf;
 • veiligheidsprogramma opstellen;
 • systeem voor arbozorg opstellen;
 • kosten (externe) arbodienst;
 • kwaliteitssysteem opstellen;
 • programma's voor terugdringen ziekteverzuim;
 • kosten ondernemingsraad;
 • bijdrage aan personeelsvereniging;
 • functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren;
 • aanwezigheidsregistratie;
 • ziekteverzuim meten.

Beoordelingskosten

 • productiviteit medewerkers meten;
 • personele bescheiden doorlichten;
 • ongevallen en opgelopen letsel bijhouden;
 • evaluatie testtechnieken;
 • evaluatie sollicitatieprocedures.

Interne faalkosten

 • verlies productiviteit door personeelswisselingen;
 • klachten onderzoeken;
 • vacatures niet tijdig vervullen;
 • verlies productiviteit door ziekteverzuim;
 • kosten letsel;
 • verlies productiviteit door arbeidsgeschillen en reorganisaties.

Externe faalkosten

 • kosten gerechtelijke procedures bij (arbeids)conflicten;
 • kosten voortvloeiend uit gerechtelijke uitspraken bij (arbeids)conflicten (boetes, rentes, enzovoort);
 • extra kosten als gevolg van het voortijdig verbreken van de arbeidsovereenkomst (outplacement, gouden handdruk, afkoopsom, aanvulling WW, enzovoort);
 • aanklachten wegens discriminatie.

 


Deze checklist is eerder verschenen bij WEKA Uitgeverij in Rendement met Kwaliteit en Facility Management Magazine. Auteur: Paul Denneman