Kwaliteitskosten inkoop

Preventiekosten

 • opleiding en training inkoopmedewerkers;
 • procedures en werkinstructies inkoop opstellen;
 • inkoopspecificaties opstellen;
 • selectie leveranciers;
 • evaluatie leveranciers;
 • verificatie leveranciers;
 • bespoedigingskosten ter verzorging van juiste aflevering (bijvoorbeeld telefoonkosten);
 • voorraadbeheer en voorspelling kritische componenten;
 • materiaalkosten als gevolg van aanhouden verschillende leveranciers;
 • kosten aanhouden veiligheidsvoorraad.

Beoordelingskosten

 • periodieke doorlichting van leveranciers;
 • kosten ingangskeuringen;
 • kosten informatiesysteem ten behoeve van leveranciersbeoordeling.

Interne faalkosten

 • afval, uitval en schrot;
 • sorteren;
 • herinspectie vanwege afkeur;
 • herbewerken;
 • te hoge (veiligheids)voorraad;
 • productiestilstand door materiaaltekorten;
 • verzendkosten retouren leveranciers;
 • opnieuw aanmaken inkooporders;
 • kosten opvolgen correctieve maatregelen;
 • wijzigingen inkooporders;
 • vrachttoeslagen;
 • kosten 'chasseren' (de tijd die gemoeid is met het oplossen van problemen in het voortraject rond leveringen);
 • reiskosten naar leveranciers om problemen op te lossen.

Externe faalkosten

 • extra kosten gemaakt voor het inkopen en ontvangen van materialen die moeten worden vervangen in het veld;
 • extra kosten gemaakt voor het inkopen en ontvangen van materialen die 'verkeerd' geleverde en/of bestelde materialen moeten vervangen.

 


Deze checklist is eerder verschenen bij WEKA Uitgeverij in Rendement met Kwaliteit en Facility Management Magazine. Auteur: Paul Denneman