Kwaliteitskosten productievoorbereiding/bedrijfsbureau

Preventiekosten

 • opleiding en training werkvoorbereiders, planners en andere medewerkers bedrijfsbureau;
 • procedures en werkinstructies procesbeheersing opstellen;
 • deelname aan ontwerptoetsingen;
 • beheersing voorraden;
 • beheersing productiemiddelen;
 • beschrijving werkmethodes en werkvoorschriften opstellen;
 • verificatie beschrijving testapparatuur;
 • afstemming operaties in productielijn;
 • beheersing materiaalverbruik;
 • productienormen opstellen en bijstellen.

Beoordelingskosten

 • verificatie proces;
 • regelgrenzen proces opstellen;
 • verificatie materiaalverbruik.

Interne faalkosten

 • reparatie productiemiddelen/gereedschappen;
 • modificatie productiemiddelen/gereedschappen;
 • kosten uitvoeren correctieve maatregelen;
 • opdrachten als gevolg van ontwerp- c.q. proceswijzigingen;
 • kosten wijziging inkooporders;
 • kosten incorrecte werk- en procesbeschrijvingen.

 


Deze checklist is eerder verschenen bij WEKA Uitgeverij in Rendement met Kwaliteit en Facility Management Magazine. Auteur: Paul Denneman