Kwaliteitskosten financiën

Preventiekosten

 • opleiding en training medewerkers;
 • procedures en instructies opstellen;
 • omzet en kostenverwachting vaststellen;
 • analyse jaarrekening, grootboek, balans, enzovoort;
 • budgetten en begrotingen opstellen;
 • langetermijn- c.q. strategische planning opstellen;
 • taakbeschrijvingen opstellen;
 • budgettering kwaliteitskosten;
 • preaudits accountant;
 • (financiële) doorlichting toeleveranciers;
 • (financiële) doorlichting afnemers.

Beoordelingskosten

 • normen productiekosten opstellen;
 • programma's voor kostenreductie;
 • onderzoek naar kwaliteitskosten;
 • rapportage gegevensverwerking;
 • financiële rapportages controleren;
 • controle grootboek;
 • facturen (in- en uitgaand) controleren;
 • tijd besteed aan doorlichting door belastingdienst;
 • onderzoek naar tijdregistratiesysteem;
 • onderzoek naar investeringen;
 • onderzoek naar totaal uitgavenpatroon.

Interne faalkosten

 • onbeheerste en incourante voorraden;
 • incorrecte administratieve boekingen;
 • rentekosten als gevolg van te late ontvangst uitstaande posten;
 • fouten in salarisstrookje.

Externe faalkosten

 • fouten in uitgaande facturen;
 • onjuiste betalingen aan leveranciers;
 • boetes in verband met te late betalingen aan belastingdienst en/of afdracht premies werknemersverzekeringen.

 


Deze checklist is eerder verschenen bij WEKA Uitgeverij in Rendement met Kwaliteit en Facility Management Magazine. Auteur: Paul Denneman