bottleneck management

Een methodiek die het mogelijk maakt het maximale uit uw huidige productiecapaciteit te halen zonder extra personeel of machines.

Deze methodiek is ontwikkeld door Goldratt—de schrijver van o.a. het boek ”Het Doel”.

Verbeteren of niet verbeteren, dat is de vraag

eli goldratt

[ C O L U M N ] Het horen van de naam van de onlangs overleden Eli Goldratt zal bij menig kwaliteitskundige niet direct een belletje doen rinkelen. De kans op een aha-erlebnis is al wat groter als we de titel van zijn bestseller ‘Het Doel’ noemen.

Maar dan zal toch de vraag blijven: “Maar die man heeft toch niets met kwaliteit te maken?”

Lees meer...

De beheersing van logistieke knelpunten

Natuurlijk gaan we er in de ideale wereld van uit dat een logistiek proces soepel loopt. De praktijk is echter niet de ideale wereld en het proces zal haperingen of knelpunten gaan vertonen. Nu is het probleem van knelpunten in de logistiek dat die meteen de prestatie van het totale systeem negatief en onomkeerbaar beïnvloeden.

Lees meer...

Hoe kunnen we het Bottleneckmanagement in praktijk brengen?

Bottleneckmanagement is halverwege de jaren tachtig ontstaan. Toepassing van deze methode resulteerde in een aanzienlijke verkorting van de doorlooptijd en een verhoging van de leveringsbetrouwbaarheid. Dit werd bereikt door het verstandig gebruiken van de capaciteitsbronnen van het bedrijf, waarbij bottlenecks centraal staan.

Lees meer...

Bottleneck-management in vijf stappen

Er zijn binnen de methode van bottleneck-management vijf stappen te onderscheiden. Deze stappen geven de wijze aan waarop we met de ‘beperking’ moeten omgaan:

Lees meer...

Hoe kunnen we blijven verbeteren?

Het cyclisch doorlopen van de vijf stappen van het bottleneck-management en parallel daaraan permanent streven naar verkleining van de buffer betekent dat de organisatie blijft veranderen. De aard van deze veranderingen is bij de invoering van bottleneck-management zeer ingrijpend.

Lees meer...

De socratische methode

De Griekse filosoof Socrates (470-399 voor Christus) was ervan overtuigd dat wijsheid in onze eigen ervaring verborgen ligt en dat je die kunt ontdekken door je eigen verstand te gebruiken. Hij heeft een methode aangereikt waarmee je kunt bepalen of een stelling juist is. De kern van de socratische methode is: kritische vragen stellen.

Lees meer...