Artikelindex

De kracht van bottleneckmanagement ligt in de wijze waarop het probleem van elkaar voedende bottlenecks wordt aangepakt. In de praktijk blijkt echter dat dit probleem zich vrijwel niet voordoet. Het grootste probleem van een organisatie blijkt het veranderen zelf te zijn. De belangrijke vraag is dan ook: ‘Hoe kunnen we het bottleneck-management in praktijk brengen?’

In vijf stappen naar continue verbetering

Het thema ‘logistiek’ is wellicht het meest bekende onderdeel van het bottleneckmanagement. Het behandelt onder meer het vijfstappenproces van continue verbetering en de drum-buffer-rope-methode. Het vijfstappenproces van continue verbetering heeft tot doel de beperkingen op te sporen in het systeem en ze weg te werken. De vijf stappen zijn:

  1. Identificeer de ‘beperking’ van de organisatie.
  2. Besluit hoe we de ‘beperking’ maximaal kunnen benutten.
  3. Maak alles ondergeschikt aan de besluiten genomen in stap 2.
  4. Hef de ‘beperking’ van het systeem (geleidelijk) op.
  5. Wanneer in stap 4 de ‘beperking’ is opgeheven, ga dan terug naar stap 1. Voorkom echter dat inertie (traagheid) de belangrijkste ‘beperking’ wordt!