Artikelindex

Drum-buffer-rope-planning

Uitvoering van de derde stap vraagt dus een meer systematische aanpak van de planning op de bottleneck. Het proces van plannen dat wordt gebruikt binnen het bottleneckmanagement wordt ook wel drum-bufferrope-planning (DBR) genoemd. Deze drieledige benaming is geïnspireerd op metaforen in de boeken van Goldratt. De trommelaar (drum) is het productietempo voor de hele fabriek, dat wordt bepaald door de constraint. Via een voorraadpunt (buffer) en het touw (rope) wordt alles ondergeschikt gemaakt zoals de derde stap aangeeft. Het principe van deze planningsmethodiek zullen we stapsgewijs uitleggen.

Ga na wat de gewenste prioriteit is in de aflevering van de orders voor eindproducten. Maak vervolgens een detailplan voor de bottleneck. Deze bottleneck bepaalt hiermee wat er in welk tempo geproduceerd gaat worden. De bottleneck bepaalt daardoor het ritme van het gehele systeem (drum). Om ervoor te zorgen dat de bottleneck niet ‘droog’ komt te staan kiezen we een tijdsduur voor de buffer (B1). Deze buffer realiseren we door een ‘touw’ te binden vanaf de bottleneck naar de eerste bewerking (rope). Met behulp van het detailplan van de bottleneck en het ‘touw’ stellen we het schema ‘voor het vrijgeven van materiaal’ op. Dit komt neer op achterwaarts plannen. Een onderdeel dat door een bottleneck is bewerkt, moet zo snel mogelijk door de fabriek gaan. Een bottleneckonderdeel mag dan ook niet worden opgehouden bij assemblage omdat moet worden gewacht op onderdelen uit een andere productielijn. Daarom stellen we een assemblagebuffer (B2) vast. Voor het nakomen van leveringen kan het gewenst zijn ook ná de assemblage enige speling in de vorm van een tijdbuffer (B3) in te bouwen.

Bottleneck-management-2-1-DBR

Figuur 1: Het drum-buffer-rope-planningsprincipe

Het detailplan voor de bottleneck is het uitgangspunt voor het plannen van alle activiteiten die liggen na de bottleneck tot en met de leveringsafspraken met de klant. Deze wijze van plannen, samen met het vaststellen van eventueel benodigde tijdbuffers ná de bottleneck, wordt voorwaarts plannen genoemd. In figuur 1 is dit principe nog eens visueel verduidelijkt.