Artikelindex

Een fout op een knelpuntproces betekent direct verlies van omzet, terwijl een fout op een niet-knelpuntproces nog eenvoudig kan worden gecorrigeerd. Gezien vanuit een belangrijke logistieke theorie uit de jaren tachtig is het belangrijk dat we onze (logistieke) knelpunten gaan beheersen om daarmee de winstgevendheid van onze onderneming te verhogen. Dit kan door een vorm van ‘bottleneck-management’ in te voeren.

Bottleneck-management

bottleneck-management , of ook wel de Theorie van de Beperkingen (TOC), is halverwege de jaren tachtig ontstaan. Toepassing van deze methode resulteerde in een aanzienlijke verkorting van de doorlooptijd en een verhoging van de leveringsbetrouwbaarheid. Dit werd bereikt door het verstandig gebruiken van de capaciteitsbronnen van het bedrijf, waarbij bottlenecks centraal staan. De kracht van bottleneck-management ligt in de wijze waarop het probleem van elkaar voedende bottlenecks wordt aangepakt. In de praktijk blijkt echter dat dit probleem zich vrijwel niet voordoet. Het grootste probleem van een organisatie blijkt het veranderen zelf te zijn. In deze bijdrage zullen enkele aspecten van bottleneck-management uiteengezet worden. Hoewel de theorie op allerlei activiteiten kan worden toegepast, is bij de uitleg uitgegaan van een productiesituatie.