Artikelindex

Waarom bottleneck-management ?

Op vele terreinen in de bedrijfsvoering loopt Japan voor op het Westen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan zaken als Just in Time-productie, Total Quality Control en hoge innovatiesnelheid. Hierdoor leveren Japanse bedrijven producten van goede kwaliteit, tegen acceptabele prijzen en leveringstijden. Voortdurend komen er weer nieuwe types van een product op de markt, waardoor Japan in steeds meer branches trendsetter is geworden. De voorsprong van Japan is geen tijdelijk verschijnsel. Als de westerse industrie niet definitief de concurrentieslag wil verliezen, zal zij met een antwoord op de Japanse handelwijze moeten komen. Volgens Goldratt, een Israëlisch fysicus, ligt het westerse antwoord in het toepassen van bottleneck-management . Het basisconcept daarvan is het invoeren en in stand houden van stroomproductie. Het bottleneck-management beoogt:

  • optimalisatie van het geheel in plaats van optimalisatie van de delen;
  • doorlooptijden die slechts een weinig groter zijn dan de som van afzonderlijke bewerkings- en transporttijden in plaats van een veelvoud daarvan; door het bedrijf verspreid;
  • doelgerichte acties op de werkvloer in plaats van acties die losstaan vanbeleidsbeslissingen;
  • een beheerst continu verbeteringsproces in plaats van ongecoördineerde ad-hocverbeteringsacties die slechts zijn gericht op kostenverlaging op korte termijn.

Hierna zullen we nader ingaan op het bottleneck-management .