Artikelindex

De drie basisvragen bij verandering

Bij elk veranderingsproces moeten de volgende basisvragen worden beantwoord:

  1. Wat moet er worden veranderd? Niet alles moet worden veranderd. De meeste zaken zijn goed genoeg of het voordeel weegt niet op tegen de vereiste inspanning.
  2. Waarin moet het worden veranderd? In veel gevallen is het zonneklaar dat een bepaald proces of een procedure moet worden gewijzigd, maar verre van duidelijk is nog wat ervoor in de plaats moet komen.
  3. Hoe moet de verandering plaatsvinden? Zelfs als we precies weten wat en waarin iets moet worden veranderd, ligt er nog steeds de enorme taak om de organisatie de verandering volledig te laten adopteren.

Het succes van een verandering vereist de beantwoording van de eerdergenoemde drie basisvragen. Maar zelfs als er een verbetering met een werkelijk potentieel is geïdentificeerd door het op de juiste manier beantwoorden van de eerste twee vragen, zal het antwoord op de derde vraag, hoe de verandering te bewerkstelligen, het uiteindelijke resultaat bepalen. Het antwoord op deze vraag zullen we niet alleen vinden in de technische oplossingen of in het projectmanagement. Het betekent omgaan met weerstanden in verandering.