Artikelindex

De tweede basisvraag: 'Naar wat willen we veranderen?'

De eerste stap om te komen tot een antwoord op deze vraag is om te achterhallen welk conflict er ligt onder het kernprobleem. We moeten dus op zoek naar het knelpunt:

Welk fundamenteel probleem belet ons onze doelstelling(en) volledig te bereiken?

De schijnbaar onoplosbare tegenstellingen die de organisatie hinderen vinden steeds hun oorsprong in een aantal veronderstellingen, die stuk voor stuk getoetst moeten worden op hun waarheid. Het wegnemen van de ‘foute’ veronderstellingen leidt tot het doorbreken van de kernprobleem, en geeft de richting aan waarin de oplossing moet gezocht worden. De gevonden oplossing wordt het “breakthrough” idee of een “injectie” genoemd.

Als de “injectie” eenmaal gevonden is, hebben we een belangrijk onderdeel voor het realiseren van de oplossing. Om echter zeker te zijn dat de voorgestelde injectie wel degelijk een goed idee is, moeten we controleren wat het effect van implementeren van dit idee zal zijn.

Daarmee zijn we beland in de tweede stap in het vaststellen naar wat we willen veranderen, het testen van het “breakthrough” idee. Wat zal de impact van het idee zijn op het te veranderen systeem? Belangrijk hierbij is om te bedenken dat we ons niet bezig hoeven te houden met HOE we het idee willen gaan implementeren.