Artikelindex

  1. Je stelt een groep aan die samen op zoek gaat naar een nieuwe strategie of visie (een Kaizen team bijvoorbeeld)
  2. Je gaat als groep uit elkaar en gaat individueel  naar de realiteit kijken. Iedereen registreert zo veel mogelijk eigenschappen, tekens, bedenkingen, ideeën, signalen, zelfs symbolen en gevoeens omtrent het onderwerp of het probleem. Het individuele karakter is superbelangrijk omdat de wildste ideeën anders door de groep vaak te snel worden afgeschoten, terwijl het juist die ideeën kunnen zijn die uiteindelijk leiden naar een doorbraak
  3. Je komt samen en gooit alle vastgestelde zaken in de groep en probeert er een aantal te groeperen: dit zijn de “zichtbare” zaken.
  4. Op basis van deze zichtbare groepen ga je op zoek naar de onzichtbare link die deze zaken verbindt: de verbanden of onderliggende concepten of ideeën zeg maar.
  5. Eenmaal deze onzichtbare links gedefinieerd zijn, ga je op zoek naar het ‘onbekende’ wat onder deze onzichtbare links steekt. Vanuit een hypothese natuurlijk, want die ‘onbekende’ kennen we niet. We bouwen dus een hypothese op.
  6. Deze hypothese toets je nadien als mogelijke oplossing, visie of strategie. Blijft ze overeind dan heb je mogelijk een ‘breakthrough’, spat de hypothese uiteen dan ga je teug naar het begin.