Artikelindex

De derde basisvraag: 'Hoe zetten we de verandering in gang?

De derde vraag richt zich op de vraag hoe we de verandering kunnen bewerkstelligen. Let op, heel bewust zoeken we niet het antwoord op de vraag “Hoe gaan we veranderen?” Omdat mensen van nature geneigd zijn positiever te staan ten opzichte van veranderingen die ze mede hebben bedacht, moeten we ons richten op het mobiliseren van deze betrokkenheid bij de mensen.

Uit de voorgaande stappen hebben we vastgesteld wat we moeten  veranderen en naar wat we gaan veranderen. Ook hebben we gekeken naar de eventuele negatieve aspecten van de verandering. Leggen we dit nu voor aan betrokken dan zullen we waarschijnlijk te horen krijgen:

Ja, ik zie wel dat deze oplossing zou kunnen werken, maar …….

Een manier om met deze weerstand om te gaan is, is om proactief op zoek te gaan naar de barrières die de oplossing in de weg staan. We doen dit door de persoon die de barrière opwerpt te vragen onder welke condities de barrière weggenomen kan worden. Doordat de persoon die weerstand opwerpt nu meehelpt met het vinden van de oplossing, zal hij zich erkend voelen en het gevoel hebben dat hij heeft bijgedragen aan de oplossing. Door het voldoen aan de condities, zal de weerstand uiteindelijk omslaan in een positieve medewerking