Artikelindex

De verandermanager

Om de noodzakelijke samenwerking tussen de partijen te verkrijgen is het belangrijk dat de veranderingsmanager de verschillende weerstandlagen herkent en begrijpt en daarnaast in staat is om met de juiste hulpmiddelen de weerstanden weg te nemen. Het mag duidelijk zijn dat een veranderingsmanager op al deze vragen, in een steeds veranderende omgeving, een antwoord moet kunnen geven. Hij zal dan ook de volgende eigenschappen moeten hebben:

  1. De mogelijkheid om het basisprobleem te herkennen. Het blijkt dat vrijwel iedereen in staat is problemen te herkennen die oplosbaar zijn, terwijl het basisprobleem zelf verborgen blijft. We zouden in staat moeten zijn om systematisch de ‘wortels’ van problemen te kunnen herkennen en niet onze aandacht laten afleiden door de ‘bladeren van de boom’.
  2. De mogelijkheid om een eenvoudige, praktische oplossing te ontwikkelen. Iedereen kan een ingewikkelde oplossing vinden. Ingewikkelde oplossingen werken meestal niet. Eenvoudige oplossingen hebben een kans dat ze werken. Een oplossing voor een basisprobleem betekent meestal wijziging van een van de beleidsuitgangspunten van de huidigeorganisatie. Het is moeilijk om in zulke gevallen een eenvoudigeoplossing te vinden.
  3. De mogelijkheid om de juiste mensen deze oplossing zelf te laten uitvinden. Als een oplossing wordt gepresenteerd, in het bijzonder als het gaat om een verandering in een van de aannames van de huidige organisatie, is het onwaarschijnlijk dat iedereen staat te juichen of de reikwijdtevan de voorgestelde oplossing begrijpt. De enige praktische en haalbare methode om de verandering te laten plaatsvinden is de mensen die verantwoordelijk zijn voor de implementatie, zelf de oplossing te laten uitvinden.