Kwaliteitskosten ontwerp

Preventiekosten

 • opleiding en training ontwerpers;
 • procedures en werkinstructies beoordeling contracten en beheersing ontwerpproces opstellen;
 • beschouwing ontwerpspecificaties;
 • productkwalificaties;
 • productevaluaties;
 • configuratiebeheer;
 • controle specificaties en tekeningen;
 • 'Process Capability Studies' uitvoeren;
 • Tagushi-analyses uitvoeren;
 • 'Failure Mode and Effect Analysis' (FMEA) uitvoeren;
 • selectie componenten in relatie tot leveranciers;
 • fabricage mallen/opzetstukken, enzovoort;
 • verificatie normen 'goed vakmanschap';
 • testspecificaties checken;
 • proef- en nulserieproductie;
 • kwalificatie verpakking;
 • samenwerking met klanten ('co-makership');
 • veiligheidsanalyse uitvoeren;
 • technische handboeken opstellen;
 • leveringsschema's kritieke componenten checken;
 • processen checken;
 • 'Computer Aided Design' toepassen;
 • ontwerptoetsing en -verificatie opzetten;
 • goedkeuring eerste artikelen;
 • kwalificatie leveranciers;
 • analyse oorzaken storingsmeldingen en servicerapportage;
 • analyse oorzaken retouren klanten;
 • analyse oorzaken garantieaanspraken.

Beoordelingskosten

 • keuring testversie en prototype;
 • steekproefcontroles (doorlichting hardware):
  • ingangscontrole;
  • in-procescontrole;
  • eindcontrole.
 • laboratoriumanalyses en -tests;
 • training operators voor speciale tests;
 • ontwerptoetsingen en -verificaties uitvoeren.

Interne faalkosten

 • herontwerpkosten;
 • te hoge vrachtkosten;
 • faalrapportage (intern);
 • vermijdbare product- en/of stuklijstwijzigingen doorvoeren.

Externe faalkosten

 • kosten aanspraak garanties;
 • tijd en reizen voor oplossen (acute) ontwerpproblemen;
 • evaluaties retourgoederen;
 • verwerken en reparatie retourgoederen;
 • kosten productaansprakelijkheid als gevolg onjuist ontwerp.

 

 


Deze checklist is eerder verschenen bij WEKA Uitgeverij in Rendement met Kwaliteit en Facility Management Magazine. Auteur: Paul Denneman