Kwaliteitskosten fabricage/productie

Preventiekosten

 • opleiding en training werkleiders, meewerkende voormannen, ploegleiders en dergelijke;
 • opleiding en training productiemedewerkers;
 • procedures en werkinstructies opstellen;
 • speciale en preventiecontroles uitvoeren;
 • preventief onderhoud verrichten;
 • kwaliteitsverbeteringsprogramma opstarten;
 • identificatie niet-correcte tekeningen, specificaties, voorschriften, enzovoort;
 • beheersing overwerk;
 • controle, beheer en certificatie meetmiddelen.

Beoordelingskosten

 • productievoortgang meten en terugkoppelen;
 • structurele afwijkingen in schema brengen;
 • toezicht/controles klant;
 • in-proces- en eindcontroles uitvoeren;
 • steekproefcontroles uitvoeren;
 • doorlichting voorraad onderhanden werk;
 • certificatie van medewerkers.

Interne faalkosten

 • reparatie en herbewerking;
 • afkeur en verschroten;
 • veroudering en incourantheid;
 • schade aan uitrusting/faciliteiten;
 • reparaties aan uitrusting/materialen;
 • kosten beheersing absentie;
 • productieverlies door ongevallen en machinestilstand.

Externe faalkosten

 • omzetverlies door afkeur en/of stilstand kritische capaciteiten;
 • kosten reparatie retourgoederen;
 • kosten productaansprakelijkheid.

 


Deze checklist is eerder verschenen bij WEKA Uitgeverij in Rendement met Kwaliteit en Facility Management Magazine. Auteur: Paul Denneman