douane logistiek

Nederland bezet de 4e plaats op de prestigieuze Logistics Performance Index (LPI) van de Wereldbank. De lijst wordt aangevoerd door Duitsland, gevolgd door Singapore en Zweden. Niet alleen de Nederlandse logistiek werd geroemd, echter ook de intelligentie van de transportbedrijven en de efficiënte inrichting van de Nederlandse douane spraken wereldwijd ter verbeelding. Over de bijzondere relatie relatie tussen douane en logistiek gaat dit dossier.

Wanneer raakt de douane de logistiek

Verandering en keuzes in de goederenstroom hebben vaak (indien grensoverschrijdend) consequenties voor de kosten en heffingen. Hierdoor hebben de overheden in het algemeen en de douane in het bijzonder indirect invloed op uw logistieke beslissingen. Hier kan veel geld mee gemoeid zijn. Temeer een reden voor een logistiek manager om het onderwerp douane serieus te nemen.

Lees meer...

Wat is een Geautoriseerd Marktdeelnemer (AEO)?

Door de dreiging van internationaal terrorisme heeft de bescherming van de wereldwijde supply chain een prioriteit voor bedrijfsleven en overheid. Het Authorised Economic Operator (AEO) concept maakt deel uit van een EU-breed initiatief om het terrorisme aan te pakken, namaak  tegen te gaan en fraude te voorkomen.

AEO is een concept van verbeterde beveiliging en controles, die tot doel hebben ervoor te zorgen dat de interne EU- markt wordt beschermd. Daarnaast wordt ook de internationale supply chain veiliggesteld door middel van samenwerking met wereld handelspartners.

Het verkrijgen van  AEO-status "Geautoriseerd Marktdeelnemer" zal afnemers de waarborg geven dat zij zaken doen met betrouwbare betrouwbare bedrijven die aangetoond hebben zich  gehouden  te hebben betrouwbaar te zijn en zich aan de internationale handelsregels hebben gehouden

Lees meer...