Artikelindex

Welke soorten certificaten zijn er?

AEO verwijst naar bedrijven die voldoen aan bepaalde criteria en daardoor -door de douane- worden gezien als betrouwbaar. Soortgelijke classificaties zijn er ook in de Verenigde Staten(C-TPAT), Canada, Australië, Nieuw- Zeeland, Vietnam, Singapore en Zuid-Afrika.

De AEO-status kent drie verschillende type certificaten en kan worden toegekend aan bedrijven die voldoen aan de criteria. De drie certificaten zijn:

  1. Douanevereenvoudigingen (AEO-C certificaat)
  2. Beveiliging en veiligheid (AEO-S certificaat)
  3. Een combinatie van de twee (AEO-F certificaat)

Het AEO-S certificaat kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor:

  • Elke marktdeelnemer (bv. transporteurs) die niet betrokken is bij douaneprocedures maar die regelmatig summiere aangiftes doet
  • Marktdeelnemers die gebruik willen maken van wederzijdse erkenning van AEO status met derde landen
  • AEO’s betrokken bij doorvoerprocedures omdat de summiere aangifte ingediend kan worden met gebruikt van vervoeraangiftes

Elke AEO die voldoet aan de veiligheidscriteria (AEO-S en AEO-F) wordt geacht een veilige partner te zijn in de toeleveringsketen. De AEO-status levert een positieve bijdrage aan deze reputatie.

Om AEOC-status te verkrijgen dient de aanvrager te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Naleving van de douanewetgeving
  • Financiële solvabiliteit
  • Deugdelijke administratie
  • Veiligheid (alleen bij AEO-S en AEO-F)

De regeling Geautoriseerde Marktpartij (AEO) is in werking getreden met ingang van 1 januari 2008.