Artikelindex

Wat zijn de voordelen van het verkrijgen van de AEO-status?

Afhankelijk van het type certificaat dat verkregen wordt, zijn de directe voordelen voor de certificaathouder:

 • Als een 'vertrouwde deelnemer' in de toeleveringsketen, hoeven de goederen aan minder fysieke en procedurele controles worden onderworpen.
 • Goederen zullen alleen steekproefgewijs worden onderworpen aan onderzoek.
 • De douane kan een lagere zekerheidsstelling vereisen.
 • Erkenning van de status in de hele EU moet het eenvoudiger maken om in andere lidstaten gebruik te maken van regelingen
 • De status wordt gezien als een 'keurmerk' van de Europese Commissie en van de douane-autoriteiten.

Daarnaast is gebleken dat deelnemers aan vergelijkbare regelingen in andere landen profiteerden van:

 • Verminderd risico op diefstal en verdwijning, zowel door het personeel als tijdens het vervoer van de goederen.
 • Verhoogd veiligheidsbewustzijn binnen het bedrijf.
 • Verlaging van de verzekeringspremies.
 • Gemakkelijker herkenning van fraude, imitatie (namaak) en parallelle markten door een betere kennis van locatie en status van het product.
 • Het sneller en nauwkeuriger kunnen aanleveren van informatie aan klanten en douane
 • Het creeren van een 'green lane' voor snellere doorstroming vaoor goederen.
 • Verbeterde klantrelaties door minder vertragingen van de leveringen.

De voordelen kunnen per type certificaat anders zijn. Onderstaand ziet u de verschillen:

Behandeling door de douane AEO-C AEO-S AEO-F
Makkelijker toegang tot douanevereenvoudigingen krachtens de douanewetgeving. Wanneer een persoon die een vereenvoudiging aanvraagt tevens houder is van een certificaat AEO-douanevereenvoudigingen, zal de douane niet overgaan tot heronderzoek van de criteria die reeds zijn onderzocht op het moment van de toekenning van AEO-status. van toepassing   van toepassing
Mogelijkheid tot vooraanmelding (in geval van een summiere aangifte van een AEOF, kan het bevoegde douanekantoor, voor binnenbrengen/uitgaan van goederen in of uit de Gemeenschap, aan het gecertificeerde bedrijf (AEO) mededelen wanneer als gevolg van een veiligheidrisicoanalyse, de zending is geselecteerd voor verdere fysieke controle).   van toepassing van toepassing
Een beperkte gegevensset voor summiere aangiftes (AEO-F importeurs and exporteurs maken automatisch aanspraak op het indienen van summiere aangiftes met een beperkte gegevensset).NB: Transporteurs, vrachtvervoerders en douaneagenten kunnen alleen gebruik maken van de beperkte gegevensset wanneer hun klanten tevens over een AEO-S of AEO-F-certificaat beschikken.   van toepassing van toepassing
Minder fysieke en documentaire controles (hetgeen betekent dat een AEO een lagere risicoscore kent en dat de inklaring sneller zal verlopen, aangezien de status in alle Lidstaten wordt erkend). van toepassing van toepassing van toepassing
Voorrangsbehandeling bij de selectie voor controle (als algemeen principe geldt dat de zending als eerste wordt gecontroleerd indien andere zendingen eveneens zijn geselecteerd afkomstig van niet-gecertificeerde bedrijven). van toepassing van toepassing van toepassing
Mogelijkheid tot verzoek om een specifieke plaats voor dergelijke controles (een AEO kan de douane verzoeken om de controle op een andere plaats te laten plaatsvinden waar inklaring minder tijdrovend is of minder kosten met zich meebrengt). van toepassing van toepassing van toepassing