Artikelindex

Hoe verloopt de aanvraag procedure?

Aanvragen voor de status Geautoriseerde Marktpartij zijn vrijwillig zijn en worden gedaan bij douane in de betrokken EU-lidstaat.

Op zich is de aanvraagprocedure relatief eenvoudig. De aanvrager vult een aanvraagformulier in en voegt daarbij de ondertekende verklaring bij. In deze verklaring wordt aangegeven dat:

  1. De aanvrager is bekend met de wet- en regelgeving over de status van Geautoriseerd Marktdeelnemer (hierna te noemen: Authorised Economic Operator (AEO), zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 2913/92 en de uitvoeringsbepalingen bij deze verordening, waarvan de toepassing nader is uitgelegd in het document ‘Gecertificeerde bedrijven (Gids) (TAXUD/2006/1450;29-6-2007)'.
  2. De aanvrager voldoet aan alle voorwaarden en eisen over AEO - voor zover van toepassing - die in de onder punt 1 genoemde wet- en regelgeving zijn opgenomen.
  3. De aanvrager heeft een "AEO-self-assesment" uitgevoerd en interne controlemaatregelen genomen om te voldoen aan de voorwaarden en eisen die voortvloeien uit de in punt 1 genoemde wet- en regelgeving.
  4. De aanvrager verklaart dat hij, als een AEO-certificaat is verleend, op eigen initiatief wijzigingen zoals genoemd in artikel 14 quatervicies van Verordening (EG) 2454/93 zal doorgeven aan de douane. De aanvrager zal tevens regelmatig vaststellen of hij nog aan de voorwaarden van AEO voldoet.