Artikelindex

Het uitvoeren van de zelf-evaluatie

Een belangrijk deel van het werk dient echter voorafgaand aan de aanvraag te worden gedaan. Het uitvoeren van de zelf-evaluatie als bedoeld onder punt drie van de verklaring. Dit houdt het beoordelen, vastleggen en evalueren van het volgende in:

  • Bedrijfsprocessen, systemen en controles.
  • Bestaande regelingen of vergunningen die eventueel voldoen aan een deel van de criteria voor de AEO-status.
  • Risicogebieden, het begrijpen van hun potentiële impact op de onderneming, de douanezaken en de AEO-aanvraag

In principe houdt dit in dat u met een checklist alle relevante punten nagaat en beoordeeld of deze voldoen aan de eisen. Belangrijk is dat er aangetoond kan worden dat u aan die eisen voldoet.