Artikelindex

Onderzoek door de douane

Afhankelijk van het aangevraagde type certificaat zal een onderzoek ingesteld worden naar:

  • Achtergrond - met inbegrip van gegevens van de eigenaars en aandeelhouders van het bedrijf, locaties en dochterondernemingen, de bron van grondstoffen en de bestemming van de omzet.
  • Naleving van de douanewetgeving in het verleden - met inbegrip van bijzonderheden van elke bestaande douanevergunningen het bezit is van het bedrijf, de methode voor de bepaling van de douanewaarde van en de procedures voor de openbaarmaking van onregelmatigheden bij de betrokken overheidsinstanties.
  • Beoordeling van financiële -en logistieke systemen - met inbegrip van de audit voor fiscale en douane-doeleinden, de interne controleprocedures van de business, en maatregelen genomen om systemen te beschermen tegen ongeoorloofde computer toegang.
  • Beoordeling financiële solvabiliteit.
  • Veiligheid en beveiligingsprocedures - met inbegrip van fysieke toegangscontrole systemen, de details van de dreigingsanalyses die zijn uitgevoerd door het bedrijf en de stappen die zijn genomen als gevolg, enkele zekerheid eisen die worden opgelegd aan zakelijke partners en personele beveiliging beleid.

Naleving van de douanewetgeving wordt gecontroleerd over een periode van 3 jaar voorafgaande aan de indiening van de aanvraag. Dit wordt gecontroleerd met betrekking tot de volgende personen:

  • de aanvrager
  • personen die verantwoordelijk zijn voor het bedrijf dat de aanvraag heeft ingediend of die zeggenschap hebben over de leiding van het bedrijf
  • de voor douanezaken verantwoordelijke persoon in het bedrijf dat de aanvraag heeft ingediend
  • indien van toepassing, de wettelijke vertegenwoordiger van de aanvrager in douanezaken

Naleving kan worden beoordeeld op basis van de douanegerelateerde administratie.

Onder financiële solvabiliteit wordt verstaan een gezonde financiële situatie die de aanvrager in
staat stelt aan zijn verplichtingen te voldoen, de kenmerken van zijn zakelijke activiteiten in
aanmerking genomen. Financiële solvabiliteit dient te worden aangetoond over de afgelopen 3 jaar.

Sommige overtredingen kunnen door de Douaneautoriteit worden beschouwd als geringe overtredingen. Deze geringe overtredingen zullen niet leiden tot het weigeren van het verlenen van AEO-status aan het gecertificeerde bedrijf.

Wanneer de aanvrager minder dan 3 jaar geleden is opgericht, wordt gekeken op basis van de beschikbare administratieve documentatie en informatie.