Artikelindex

Hoe gaat het verder na de aanvraag?

Als de douane uw aanvraag heeft beoordeeld, dan zal de AEO-status al dan niet verleend worden.

In de praktijk gaat de douane pragmatisch om met de aanvraag. Natuurlijk moet u voldoen aan de eisen, maar de douane zal in het proces - mocht u nog niet niet geheel voldoen aan de eisen - aangeven wat u moet doen om wel aan de eisen te voldoen.

Op gond van de voorschriften kan de douane uw aanvraag dus ook afwijzen, bijvoorbeeld omdat in het verleden te vaak zich niet heeft gehouden aan de douane wetgeving of er andere elementen zijn waarvn niet verwacht kan worden dat deze binne afzienbare termijn worden opgelost.

In dat geval kunt u na drie jaar een nieuwe aanvraag indienen. Zoals gezegd, in de praktijk zal de douane de aanvraag niet zomaar zonder mogelijkheid tot aanpassen afwijzen. Er moeten echt wel gegronde redenen aanwezig zijn. Het is ook niet zo dat u dan ineens onder een verscherp toezicht komt.