Artikelindex

Information Technology Infrastructure Library, meestal afgekort tot ITIL, is ontwikkeld als een referentiekader voor het inrichten van de beheersprocessen binnen een ICT-organisatie. ITIL is geen methode of model, maar eerder een reeks van best practices; de beste praktijkoplossingen.

Het resultaat van procesimplementatie met behulp van ITIL is vergelijkbaar met de ISO 9000-regulering in de niet-ICT-branche, waarbij alle onderdelen van de organisatie zijn beschreven en in een bepaalde hiërarchie qua bevoegdheid/verantwoordelijkheid zijn gerangschikt.

ITIL is eigendom en een geregistreerd merk van het Britse OGC (Office of Government Commerce), dat regelmatig de library aanpast. In Nederland houden organisaties als ITSMF en IIR zich bezig met de vertaling, toepassing en ontwikkeling van procesgericht werken. ITIL is een best practice model dat vanaf 1970 is verzameld en ontwikkeld door het Engelse Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA). In de periode van 1986 tot 1999 heeft dit geresulteerd in versie 1, een serie van meer dan veertig boeken waarin per functie de best practices staan beschreven. In de periode 1999 tot 2006 is het aantal boeken teruggebracht tot tien procesgeoriënteerde boeken en het ‘Best Practice Framework voor IT-servicemanagement’. In 2007 kwam een nieuwe versie van ITIL beschikbaar (ITIL versie 3). Deze versie hanteert niet processen als uitgangspunt (zoals versie 2), maar dienstverlening (services). De servicelevenscyclus vormt de kern van ITIL versie 3.

Een aanvulling op ITIL is COBIT: Control Objectives for Information and related Technology. Daar waar ITIL praktische inrichtingscriteria biedt, gaat het in COBIT om het treffen van de maatregelen (IT Control Objectives) om het IT-proces te kunnen beheersen. Microsoft heeft een eigen ITIL-variant uitgebracht onder de naam Microsoft Operational Framework (MOF).

ITIL pretendeert best practices te geven voor het gehele beheer van de ICTinfrastructuur in de breedste zin van het woord, dus inclusief applicaties, documentatie, enzovoort. Desondanks zijn in Nederland met name de ServiceOperation en Service Transition Sets populair en wordt voor applicatiebeheer meestal de best practives ASL (Application Services Library voor het onderhoud en beheer van software) en BISL (Business Information Services Library voor functioneel beheer) toegepast.