Artikelindex

Service Transition

Dit pakket kan de transitiefase (Service Transition) in en wordt dan daadwerkelijk operationeel gemaakt. In deze fase onderscheiden we de volgende processen:

  1. Change Management;
  2. Transition Planning & Support;
  3. Service Asset & Configuration Management;
  4. Service Validation Testing Management;
  5. Release & Deployment Management;
  6. Service Knowledge Management;
  7. Evaluation Management.

ITIL-1-4

Figuur 4. Fase 3 Service Transition

Het Change Management-proces staat centraal in de levenscyclus. Iedere nieuwe service of aanpassing aan een service doorloopt dit proces, zodat services gecontroleerd in productie worden gebracht. In principe zijn alle onderdelen (configuratie-items ) van de service vastgelegd in de Configuratie Management Database (CMDB). Wijzigt er iets in de configuratie, dan zal dit via het Service Asset & Configuration Management-proces verlopen. Een voorbeeld van een processtroom van een Service Asset & Configuration Management-proces is te vinden in figuur 5.

ITIL-1-5
 

Figuur 5. Voorbeeld processtroom Configuration Management

Na de implementatie (Release & Deployment) van de services zal er een periode ondersteuning geleverd moeten worden. Dit product wordt binnen ITIL Early Life Support genoemd. Na de Early Life Support moet de operationele organisatie zelfstandig de services kunnen uitvoeren. Op dat moment zijn de services in de volgende fase van de levenscyclus, de Service Operation.