Artikelindex

Onder een voorraadsysteem verstaan we de wijze waarop er binnen een organisatie beslissingen worden genomen ten aanzien van:

  • het al dan niet aanhouden van voorraad;
  • de hoogte van de aanwezige voorraad;
  • het tijdstip van aanvullen van de aanwezige voorraad.

Deze beslissingen tezamen wordt ook wel „voorraadbeheersing” genoemd.