Artikelindex

Voor iedereen zal het evident zijn dat voorraad en logistiek met elkaar zijn verbonden. Of andersom: de logistiek wordt vaak in verband gebracht met de fysieke voorraad goederen.

Een stapje verder zal voor velen misschien nog een stapje te ver zijn. In hoeverre heeft de logistiek invloed op het saldo debiteuren en de liquide middelen?

Dat deze invloed groot kan zijn, bewijst het bestaan van belangrijke logistieke indicatoren die de gezondheid van een onderneming weergeven en die rechtstreeks van invloed zijn op de omloopsnelheid van het vermogen.