Artikelindex

Logistieke kosten van de omzet

Winst is omzet minus kosten. Geven we teveel uit, dan maken geen winst en zijn we dus niet gezond. Daarmee is een belangrijke indicator van de gezondheid van onze operaties het percentage kosten van de omzet dat wordt gemaakt ten behoeve van de logistiek. We moeten hierbij denken aan de volgende soorten kosten:

  • voorraadkosten voor grondstoffen, halffabricaten, onderhanden werk en eindproducten, bestaande uit het rentebeslag van het kapitaal, de kosten van de ruimte, de voorziening voor het risico incourant en verlies en de verzekering van de goederen;
  • transportkosten, waaronder de kosten voor inbound, intern en outbound transport, maar ook voor de transportverzekering;
  • beheersingskosten, voornamelijk bestaand uit de personeelskosten (magazijn, planning, inkoop, expeditie) en de kosten voor het informatiesysteem (afschrijving, licenties, onderhoud, personeel);
  • ongeplande en onbeheerste kosten, zoals spoedkosten voor zendingen van leveranciers en naar klanten, kosten van terugroepen (recall) en andere correctieve acties, alsmede het verlies aan marge als gevolg van 'nee' verkopen.

De logistieke kosten zijn directe kosten van de omzet. Het terugbrengen van deze kosten bij een gelijkblijvende of zelfs betere logistieke prestatie heeft direct invloed op de brutomarge van de onderneming.