Artikelindex

Voorraad een noodzakelijk kwaad?

De logistieke kosten zijn dus direct van invloed op de kosten van de omzet. Doordat een aanzienlijk deel wordt gevormd door de voorraad zelf, zijn ze daarmee direct bepalend voor het totale vermogensbeslag van de onderneming.

Dit vermogen wordt onder meer opgebouwd uit de voorraden en het onderhanden werk, de debiteuren en de liquide middelen. Bij voorraad komt ineens de logistiek weer om de hoek kijken. De voorraden liggen er als een noodzakelijk kwaad. Was onze afstemming tussen vraag en aanbod perfect, dan hadden we die voorraad niet nodig. We kunnen ons dan ook eenvoudig voorstellen dat de nauwkeurigheid van het voorspellen van belang is voor de totale (logistieke) prestatie van onze onderneming.

In de perfecte wereld zouden we geen voorraad nodig hebben. We weten immers precies wat en vooral wanneer de klant iets wil. Helaas is de wereld niet perfect en deze imperfectie corrigeren we dus met behulp van voorraad. In de logistiek is het houden van voorraad niet per definitie verkeerd. Wel het hebben van de verkeerde voorraad op de verkeerde plaats. Om enig inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van de voorraad worden twee kengetallen het meest beoordeeld. Dit is in absolute zin de totale investering in – of het kapitaalbeslag van – de voorraad. Dit wordt meestal uitgedrukt in relatie tot het totale vermogen. Het mag voor zich spreken dat de hoogte van deze indicator sterk afhankelijk is van de branche waarin wordt geopereerd. Zo zal een groothandel meer moeten investeren in voorraad dan bijvoorbeeld een bedrijf dat alleen op klantenorder opereert.

Een andere indicator voor de voorraad is de omloopsnelheid van de voorraad. Deze indicator geeft aan hoeveel er in voorraad is geïnvesteerd ten opzichte van de totale inkoopwaarde van de omzet (kosten van de omzet). Meestal wordt deze uitgedrukt in het aantal dagen dat er voorraad in het bedrijf aanwezig is. Hoe lager de voorraad ten opzichte van de omzet, des te hoger de omloopsnelheid of des te minder aantal dagen voorraad aanwezig. Ook hier spreekt voor zich dat een goede waarde afhankelijk is van de branche waarin wordt geopereerd. De omloopsnelheid van de voorraad bij een groentewinkel zal nu immers hoger moeten liggen dan bij een antiquair.