Artikelindex

'Order-to-cash' cyclus

Natuurlijk is er een gradatie in soorten vermogen zoals die zichtbaar zijn op onze balans. De voorraad lijkt de meest belangrijke, maar is dat in de praktijk niet. Dit kapitaal staat immers vast en we kunnen er eigenlijk niets mee, behalve ervoor zorgen dat het wordt verkocht. Wel lopen we het risico dat de voorraad 'verdampt' of incourant wordt.

Qua financiële waardering is natuurlijk ook onze 'voorraad' vorderingen oftewel de debiteuren wel beter. We kunnen nog niets met het geld dat de vordering waard is, behalve wachten tot het moment dat deze wordt betaald. Maar we hebben in ieder geval al iets verkocht en banken willen tegen voorwaarden vaak wel het risico en de tijd dat het duurt voordat de rekening wordt betaald, overnemen.

Daardoor komen we vrij gemakkelijk op de meest courante en qua waardering belangrijkste voorraad: onze voorraad liquide middelen. Als de rekening wordt betaald, neemt dat saldo toe en het saldo debiteuren neemt af. Deze voorraad kunnen we vrij aanwenden. We kunnen investeren of we kunnen onze kapitaalbehoefte structureel verlagen.

Het is dan ook niet vreemd dat voor de beoordeling van de totale supply chain een indicator wordt gebruikt die de cyclustijd meet tussen het ontvangen van de order en het binnenkrijgen van het geld. Dit wordt de 'order to cash'-cyclus genoemd. Het spreekt voor zich dat deze zo kort mogelijk moet zijn. Hoe kort zo kort mogelijk is, is natuurlijk weer brancheafhankelijk.

De nauwkeurige lezer heeft natuurlijk al opgemerkt dat de 'order to shipment'-cyclus een deel is van de 'order to cash'-cyclus. De factuur wordt immers meestal pas verstuurd nadat de goederen zijn verzonden. Het ervoor zorgen dat facturen worden betaald is eigenlijk een taak van de administratie en niet van de logistiek. In het conventionele denken was dit veelal het uitgangspunt.

Heden ten dage zien we echter steeds vaker dat de verantwoordelijkheid voor een totaal proces bij een functionaris wordt neergelegd. En dit is niet vaak zonder reden. Komt het u niet bekend voor dat de administratie altijd klaagt over het feit dat de klanten niet willen betalen omdat de levering niet gekomen is, te laat gekomen is (en daardoor retour) of onvolledig gekomen is?