dialoog AI[ C O L U M N ] Meestal starten veranderingen doordat we met elkaar in gesprek gaan via een discussie of debat. We proberen onze standpunten over het voetlicht te brengen en waar mogelijk de ander te overtuigen. Zo denken we tot verandering en/of verbeteringen te komen. De nadruk ligt daarbij vaak op hetgeen dat niet goed gaat.

Maar is dat de enige manier, of zijn er andere manieren waardoor we tot betere resultaten kunnen komen?

Er is een andere mogelijkheid!

Door met elkaar in dialoog te gaan, leren we beter naar elkaar te luisteren en geen oordelen te geven. Een methode die in Nederland in de week van de Dialoog op maatschappelijke onderwerpen met succes wordt toegepast. Als gespreksleider aan deze dialoogtafels heb ik mogen ervaren dat het instrument krachtig is en tot zeer inspirerende resultaten kan leiden.

Het is dan ook niet vreemd dat ik als organisatieverbeteraar ben gaan denken of deze methode ook in veranderingsprocessen in het bedrijfsleven effectief kan zijn. Gelukkig hoefde ik dat niet helemaal zelf uit te zoeken. Met name in Amerika is er ruime ervaring opgedaan met deze methode van organisatieontwikkeling. Verbazingwekkend wordt de methode in Nederland relatief weinig gebruikt in het bedrijfsleven. De methode kent veel wetenschappelijke aandacht onder de naam ‘Appreciative Inquiry’.

Hoe werkt het?

Door gestructureerd in dialoog te gaan zoeken naar wat er werkt in plaats van wat er verkeerd gaat. De focus wordt verlegd van problemen naar perspectief en van ontkennen, klagen en kritiek geven naar verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap en samenwerken. Dit levert de creativiteit, betrokkenheid, acties en initiatieven op die nodig zijn om veranderingen succesvol te realiseren.

Door de dialoog komen mensen in of tussen organisaties in gesprek met elkaar over onderwerpen die ertoe doen. Dat gebeurt altijd op waarderende wijze, met respect voor verschillen in opvattingen, achtergronden en ambities. In het veranderingsproces leren mensen van en met elkaar en creeren ze nieuw perspectief voor de toekomst. Dat perspectief vertaalt zich in acties en initiatieven, waarin mensen de volle verantwoordelijkheid voor de toekomst van hun organisatie en die van zichzelf nemen.

Globaal gezien zijn er vier fasen die doorlopen worden:

  1. Ontdek, de processen die op dit moment goed werken
  2. Droom, visualiseer de processen die in de toekomst goed gaan werken
  3. Ontwerp, de processen zoals ze in de toekomst gaan werken
  4. Doe, implementeer de voorgestelde nieuwe processen in.

Wat levert het u op?

Het doel van de dialoog is om mensen uit te nodigen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen toekomst en om aanspreekbaar te zijn op hun persoonlijke bijdrage daaraan. Het proces zorgt voor een constructieve en open atmosfeer, waarin de deelnemers zaken naar elkaar toe durven uitspreken en waar spontaan creativiteit, ideeën, energie en acties ontstaan om het eindresultaat te vormen dat gedurende het proces met elkaar werd bedacht.

De methode werkt omdat mensen actief betrokken worden bij onderwerpen die werkelijk belangrijk voor ze zijn. Er wordt om hun stem gevraagd en meer dan dat, om hun actieve inzet en betrokkenheid. Er word t een atmosfeer gecreëerd waarin mensen zich durven blootgeven en het achterste van hun tong laten zien. Het proces genereert de energie en het ‘commitment’ dat nodig is om vaak lastige veranderingen daadwerkelijk te realiseren. Dat is de kracht van de dialoog!

Het eindresultaat van de dialoog is een gedragen toekomstvisie met actieve betrokkenheid van mensen die deze visie kunnen en willen omzetten naar acties en resultaten. Er ontstaan enthousiasme, energie en een ondernemende atmosfeer die bijdragen aan het realiseren van veranderingen die er werkelijk toe doen. Ook ontstaat er een meer open en expressieve cultuur die communicatie en samenwerking tussen mensen bevordert.

Hoe kunt u het vrijblijvend ervaren?

Ik ben er van overtuigd dat er door toepassing van de dialoog methode zeer goede resultaten gehaald kunnen worden. Met een beperkte tijdsinvestering van van een aantal van uw medewerkers kunnen wij komen tot voorstellen om processen te verbeteren in uw organisatie.

Wij gaan hierbij in een aantal sessies met een aantal van uw medewerkers in een gestructureerde dialoog. We ontdekken hierbij waarom wij goed zijn en vanuit die positieve gedachte gaan uw medewerkers dromen over hoe het nog beter kan. Het proces resulteert uiteindelijk in ideeën voor processen die uw medewerkers willen gaan verbeteren. Dus geen dik adviesrapport, maar gemotiveerde medewerkers die zelf aan de slag willen.

U kunt er nu voor kiezen om zelfstandig verder te gaan, maar nog beter is als u gebruik maakt van onze kennis en ervaring om de processen daadwerkelijk samen met uw medewerkers te gaan verbeteren. Een win-win-situatie.

Wilt u meer informatie en de methode eens ervaren, neem dan vrijblijvend contact contact op om één en ander door te spreken.