Artikelindex

Klantenorderontkoppelpunt

De vraag die een onderneming zichzelf als eerste moet stellen is heel basaal:

Zijn er voorraden nodig?

Voorraad zou in eerste instantie immers moeten worden vermeden. Voorraad is overbodig, kost geld, maakt de wendbaarheid van de onderneming minder en geeft een risico met betrekking tot incourantheid en kwaliteit.

Maar als de voorraden toch nodig zijn, dan maar zo minimaal mogelijk en dan is de volgende vraag zeer valide:

Op welk punt in de goederenstroom moeten die voorraadpunten dan liggen?

Voor het beantwoorden van deze vraag is het klantenorderontkoppelpuntconcept een belangrijk hulpmiddel. Waarom?

  1. >Het scheidt het op klantenorder gerichte gedeelte van de organisatie van het op planning gebaseerde gedeelte van de organisatie. Met ander woorden, het geeft aan waar de afhankelijke vraag overgaat in de onafhankelijke vraag.
  2. Het brengt een scheiding aan tussen de twee belangrijkste ondernemingsbeslissingen die bepalend zijn voor het aansturen van de totale goederenstroom, namelijk de orderacceptatie en het risico van gemiste orders c.q. het accepteren van de orders en het risico van foute aankopen.
  3. Het bepaalt de diepte waarmee de klantenorder doordringt in de organisatie.

Met het concept van het klantenorderontkoppelpunt kan de organisatie deze vraag beantwoorden. Teven is het concept een hulpmiddel bij:

  • het meten en realiseren van de flexibiliteit;
  • het aangeven van de eventuele knelpunten;
  • het formuleren van mogelijke verbeteringen in de flexibiliteit.

Daarmee is een KOOP-concept een belangrijk hulpmiddel om het rendement van de onderneming te verbeteren.