Artikelindex

Ligging van het klantenorderontkoppelpunt

De ligging van het KOOP is dus sterk afhankelijk van de logistieke grondvorm of het logistieke concept van een bedrijf of bedrijfskolom. Het deel van het proces dat voor het KOOP ligt, wordt niet door een klantenorder aangestuurd. Planning en uitvoering van dit deel dienen op verwachtingen van de toekomstige klantvraag (forecast) te gebeuren. Het deel van het proces dat na het KOOP ligt, wordt wel aangestuurd door een klantenorder.

De positionering van het ontkoppelpunt in het bedrijf is een belangrijke stap in het structureren van de logistieke activiteiten. De plaats van het ontkoppelpunt wordt bepaald door:

 • de door het product en de afnemers opgelegde beperkingen en eisen;
 • de door de voorraden en het proces opgelegde beperkingen en eisen.

Beperkingen en eisen die het ontkoppelpunt stroomopwaarts duwen, zijn:

 • eisen: korte leveringstijden en een hoge leveringsbetrouwbaarheid;
 • beperkingen: lange doorlooptijden en een slecht beheersbaar productieproces.

Beperkingen en eisen die het ontkoppelpunt stroomopwaarts trekken, zijn:

 • eisen: hoge voorraden en een hoog risico-incourant;
 • beperkingen: een onregelmatige (slecht voorspelbare) vraag van afnemers en de productie van specifieke hoogwaardige producten.
 Figuur 2. Beperkingen en eisen die van invloed zijn op de positie van het ontkoppelpunt

Figuur 2. Beperkingen en eisen die van invloed zijn op de positie van het ontkoppelpunt

De belangrijkste afnemers-, product- en proceskarakteristieken die de ligging van het ontkoppelpunt bepalen, zijn achtereenvolgens:

Afnemers

 • Welke leveringstijd en -betrouwbaarheid worden gevraagd?
 • Is de vraag moeilijk of eenvoudig voorspelbaar?
 • Moet de vraag naar een product worden voorspeld of kan deze worden afgeleid van de vraag van een ander product?
 • Hoe omvangrijk is het assortiment?
 • Is er sprake van producten, halffabricaten, onderdelen en/of grond- en hulpstoffen die slechts voor één afnemer of een beperkte groep afnemers bedoeld zijn?

Product

 • Wat is de complexiteit van het product? Denk hierbij aan de opbouw, het aantal onderdelen, enzovoort.
 • Zijn de producten verwant met andere producten? Is clustering in productgroepen of productfamilies mogelijk?

Proces

 • Hoe lang is de doorlooptijd van de diverse onderdelen van het productie- en inkoopproces?
 • Kan een productiemiddel flexibel worden omgesteld van het ene naar het andere product?
 • Is het productie- en inkoopproces betrouwbaar? Worden doorlooptijden en leveringstijden nagekomen, is de kwaliteit stabiel, enzovoort?
 • Hoe is de kostenopbouw van het product? In welk deel van de goederenstroom ontstaat welk deel van de kostprijs? Moet er al in een vroegtijdig stadium van het productieproces veel tijd in het product worden geïnvesteerd of ontstaan kosten op een later moment in de goederenstroom?

Deze karakteristieken 'trekken' als het ware aan de werkwijze die een organisatie kan hanteren. De karakteristieken van de afnemers, het product en het productieproces vormen de basis van het concept van het ontkoppelpunt.