Artikelindex

TCO: een model

Bij TCO gaan we uit van de levenscyclus van een product. Deze kent de volgende stappen:

 1. conceptontwikkeling en businesscase;
 2. productontwikkeling en ontwerp;
 3. inkoop;
 4. productie;
 5. verwijdering, ontmanteling en recycling.

Daarnaast kennen we de Supply Chain Cyclus, die de goederenstroom volgt van leverancier naar de klant. Hierin zijn de volgende stappen zichtbaar:

 1. leverancier;
 2. inbound logistiek, waaronder transport, ingangscontrole en opslag;
 3. productie;
 4. outbound logistiek, waaronder ordermanagement, orderverzamelen, verpakken en transport;
 5. klant.

In schema zien beide cycli er als volgt uit:

 Figuur 1. Productlevens versus Supply Chain Cyclus

Figuur 1. Productlevens versus Supply Chain Cyclus

Binnen deze verschillende stappen kunnen we verschillende elementen onderscheiden, die we dan weer van kosten kunnen voorzien. Tezamen geeft dit de Total Cost of Ownership (TCO). In de praktijk is het haast ondoenlijk om alle kosten gedurende de levenscyclus van het product en de Supply Chain te voorzien. In het TCO-model nemen we dan ook een benadering die is afgeleid van de Pareto-analyse. Met 20% van de parameters dekken we 80% van de totale kosten af. Hiermee is TCO geen kostprijsberekening in de financiële zin. Immers, niet alle kosten zijn afgedekt, maar wel voldoende om tot een goed oordeel te komen.