Artikelindex

Du-Pont-schema geeft overzicht

Met behulp van het inmiddels beroemde Du Pont-schema is het verband tussen de goederenstroom en het financiële resultaat eenvoudig inzichtelijk te maken. Dit Du Pont-schema is waarschijnlijk het belangrijkste hulpmiddel voor wie bezig zijn in de logistiek en de optimalisatie van de supply chain. Het Du Pont-schema geeft een integraal overzicht van alle financiële informatie, waaronder de balans en resultatenrekening. We noemen drie dominante kengetallen:

  • rentabiliteit (RTV) (rendement/winst als percentage van het vermogen);
  • solvabiliteit (verhouding EV/VV op de langere termijn);
  • liquiditeit (mate waarin schulden kunnen worden voldaan op korte termijn);

In deze bijdrage zal met behulp van de winst- en verliesrekening, de balans en het Du Pont-schema de invloed van de logistiek op de financiële huishouding inzichtelijk worden gemaakt.