Artikelindex

Du Pont-schema geeft overzicht

Logistiek en voorraden zijn natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de gestandaardiseerde winst- en verliesrekening zien we dat de mutatie van de voorraden ook een rol speelt in de bepaling van de winstgevendheid. Helaas werkt een verlaging van de voorraden op de winstgevendheid in eerste instantie negatief. Dit lijkt vreemd, maar is toch wel logisch. Immers, de kosten om deze voorraad te creëren zijn al eerder meegenomen in de bepaling van de winst en het verlies. Om die reden moeten ze uit de omzet worden gefilterd. Echter, voorraadverlaging is wel van essentieel belang voor onze financiële gezondheid. Wij zullen dit later terugzien. Hetzelfde geld voor de geactiveerde productie. Dit is onderhanden werk dat op de balans wordt gewaardeerd. Hier geldt hetzelfde als voor de voorraden.

Afschrijvingen lijken door de logistiek niet te beïnvloeden te zijn. Het tegendeel is echter waar. Als wij een nieuw WMS aanschaffen, zullen de kosten over een aantal jaren worden afgeschreven. Dit zal in eerste instantie resulteren in een verslechtering van het resultaat; de afschrijvingen gaan immers omhoog. Daartegenover staat wel dat we tot kostenbesparingen of omzetverbetering kunnen komen. Per saldo zal er een positief resultaat moeten zijn, wil de investering verantwoord zijn.

Kijken we naar de kostenkant, dan is de grootste winst te behalen aan de inkoopkant. De kostprijs van de omzet ligt al snel tussen de 60 en 95% van de omzet. Een besparing van slechts enkele procenten kan een enorm resultaat hebben. Volgens onderzoeks- en consultancybureau Aberdeen Group kunnen bedrijven die voor hun inkoop gebruikmaken van internet, 70% van hun tijd en kosten besparen. Bedrijven van gemiddelde grootte besparen per jaar twee miljoen dollar als ze aan e-procurement (inkoop via internet) gaan doen.

Natuurlijk geeft het direct besparen op de inkoopkosten (kostprijs van de omzet) een direct tastbaar resultaat. Maar indirect kan dit ook nog wel gevolgen hebben. Zo wordt er door Aberdeen gesteld dat de besparing voornamelijk in de bestede tijd te vinden is. Ook zullen we zien dat bijvoorbeeld de invoering van een WMS invloed heeft op de benodigde medewerkers. Ook een besparing in tijd dus. Dit zal zichtbaar worden in de resultatenrekening onder de post 'salaris- en personeelskosten'. Gewoon minder mensen geeft minder kosten en daardoor een betere winstgevendheid. Echter, de schijn kan ook bedriegen. De salariskosten kunnen afnemen door automatisering, maar vergeet niet dat de investeringen, en daarmee afschrijvingen, kunnen toenemen door aanschaf van systemen!

Alhoewel er meer onderdelen op de winst- en verliesrekening staan, zullen die maar marginaal kunnen worden beïnvloed door de logistiek. Om die reden zullen we er hier niet verder op ingaan.