Artikelindex

Hulpmiddelen

Er wordt van u niet verwacht dat u een financieel manager zult worden. Wat van belang is, is dat u inzicht hebt in de effecten die logistieke beslissingen kunnen hebben op de financiële huishouding. Deze huishouding wordt weergeven in financiële kentallen. Het voert in dit kader te ver om dieper op de materie in te gaan. Echter, bij deze bijdrage hebben we een tweetal spreadsheets bijgevoegd. Met de ene kunt u eenvoudig de Du Pont-analyse uitvoeren met uw gegevens. De tweede spreadsheet gaat verder. Hier kunt u uw huidige situatie vergelijken met een alternatief en het effect op de belangrijkste financiële kengetallen beoordelen.

Gebruik het bij dit artikel horende spreadsheet du-pont schema en het spreadsheet Logistiek Financiële Analyse.Dit dossier is eerder verschenen bij Weka Uitgeverij in Rendement met Kwaliteit. Auteur: Paul Denneman