Artikelindex

In dit dossier wordt een algemeen toepasbare standaardmeetmethode uitgewerkt: een Leverings-Prestatie-Index™ (LPI). Deze index is een getal waarmee de leveringsprestatie van een leverancier kan worden gemeten. De prestatie in deze index wordt bepaald door:

  1. Worden de goederen op tijd geleverd?
  2. Worden de juiste aantallen geleverd?
  3. Welk gewicht wordt er toegekend aan het niet-tijdig leveren?

Maar vaak is er ook behoefte aan het meten van meer kwalitatieve prestatie-indicatoren, zoals de juiste kwaliteit (aantal afkeuringen) en de juiste prijs (klopt de factuur met de orderbevestiging en met de inkoopopdracht?). Ook deze criteria kunnen worden meegenomen in een leveringsprestatiemeting. Alhoewel de te bespreken index zich concentreert op de meting van de leveringsprestatie pur sang, kan de index eenvoudig worden uitgebreid met een waardering voor de kwaliteit van de geleverde goederen.

Aan het betrouwbaar meten van de leverbetrouwbaarheid blijken in de praktijk nogal wat haken en ogen te zitten. Zo blijken de gegevens van de leverancier en de afnemer zelden met elkaar overeen te komen, bestaan er misverstanden over wat precies wordt afgesproken en is er onvrede over de manier van meten van betrouwbaarheid.

De Leverings-Prestatie-Index™ kan eenvoudig worden toegevoegd aan een bestaand systeem voor prestatiemetingen zoals de Balanced Scorecard™.