Artikelindex

Voorbeeld berekenen LPI

We lichten deze wijze van berekening toe met een voorbeeld. Stel, we hebben een order geplaatst om 1000 boutjes te leveren op 12 juli. De leverancier bevindt zich in klasse 3 en wil erg zijn best doen. Hij doet verschillende deelleveringen. Op 8, 10, 12 en 14 juli levert hij er iedere keer 250 stuks.

Stap 1

Van iedere deellevering bepalen we als eerste de verhouding van deze deellevering ten opzichte van de totale levering. Dat is gelukkig niet zo moeilijk. De bedoelde verhouding is dan ook gelijk aan 25% (immers 250 gedeeld door 1000 is 0,25 is 25%). We kunnen hieruit, voor dit geval, in ieder geval afleiden dat een afzonderlijke deellevering nooit meer dan 25% kan scoren.

Stap 2

Het aantal dagen te vroeg is ook eenvoudig te bepalen. Dit is de gevraagde leveringsdatum minus de werkelijke leveringsdatum.

12 juli – 8 juli = 4 dagen te vroeg
12 juli – 10 juli = 2 dagen te vroeg
12 juli – 12 juli = precies op tijd
12 juli – 14 juli = 2 dagen te laat

Stap 3

De leverancier bevindt zich klasse 3. Dat wil zeggen 50% bij 4 of 5 dagen te vroeg, 75% bij 2 of 3 dagen te vroeg, 100% bij 1 dag te vroeg of precies op tijd en 50% bij 1 dag te laat.

Stap 4

De verschillende deelleveringen worden nu als volgt beoordeeld (quotiënt maal weegfactor) :

Levering 8 juli 25% × 50% = 12,50%
Levering 10 juli 25% × 75% = 18,75%
Levering 12 juli 25% × 100% = 25,00%
Levering 14 juli 25% × 0% = 0,00%

Stap 5

Natuurlijk hebben we niets aan de afzonderlijke percentages. Het gaat ons immers om de leveringsprestatie van de gehele levering. Op zich is die niet moeilijk te bepalen.

 Figuur 4. De leveringsprestatie bepalen – fase 2

Figuur 4. De leveringsprestatie bepalen – fase 2

We tellen gewoon alles op. In ons rekenvoorbeeld komen we dan aan:

Levering 8 juli 25% × 50% = 12,50%
Levering 10 juli 25% × 75% = 18,75%
Levering 12,juli 25% × 100% = 25,00%
Levering 14 juli 25% × 0% = 0,00% + 56,25%

Om zijn score te verbeteren had hij beter kunnen wachten met het versturen van de goederen. In feite wordt de leverancier 'gestraft' voor het voortijdig versturen van de goederen. Natuurlijk kunnen de goede bedoelingen van de leverancier ook anders worden beoordeeld. We delen hem in een klasse lager in. Als we deze leverancier dan gaan beoordelen aan de hand van de criteria die gelden voor klasse 4, krijgen we een ander (gunstiger) beeld.

Levering 8 juli 25% × 100% = 25,00%
Levering 10 juli 25% × 100% = 25,00%
Levering 12 juli 25% × 100% = 25,00%
Levering 14 juli 25% × 0% = 0,00% + 75,00%

De leverancier kan nu zijn prestatie slechts verbeteren door het op tijd of maximaal een dag te laat leveren van alle deelleveringen.