Artikelindex

Leveringen in verschillende klassen

Het eenmalig bepalen van een leveringsprestatie heeft weinig effect. We moeten dit in principe voor alle leveringen doen. Van de gevonden scores kunnen we zo het gemiddelde nemen. We tellen dus alle afzonderlijke leveringen op en delen de gevonden waarden door het totale aantal orders van dat product of de betreffende leverancier. Deze gemiddelde waarde kunnen we weer vergelijken met een vooraf overeengekomen norm.

Stel, we hebben een leverancier die met één product in klasse 2 zit en met het andere product in klasse 5. Kunnen we deze waarden optellen en vergelijken met een vooraf overeengekomen norm? Door het indelen in verschillende klassen hebben we al een onderscheid gemaakt naar het belang van de levering. Dit drukken we uit in het percentage. In principe is een score van 95% in klasse 1 evenveel als in klasse 6. Alleen, zouden de leveringen uit klasse 1 in klasse 6 worden geplaatst, dan zou met gemak 100% kunnen worden gehaald. We hebben echter (gemotiveerd) besloten om de levering een JIT-belang toe te kennen. Daar moet de leverancier dan ook naar handelen.

Een voordeel van de verschillende leveringen uit verschillende klassen van één leverancier over één kam scheren is het volgende. Stel, u levert een kritisch onderdeel (klasse 1) en een minder belangrijk product (klasse 5). Nu richt u al uw aandacht op dat 'klasse 1'-product en scoort daar 95%. Het 'klasse 5'-product is minder belangrijk en scoort door allerlei oorzaken 35%. De norm die uw klant stelt, is minimaal 80%. U bent van mening dat u dat met het 'klasse 1'-product haalt. En dat product is nu eenmaal belangrijk. Uw klant zegt echter dat u gemiddeld op 65% uitkomt. U moet verbeteringen doorvoeren, anders wordt het contract beëindigd. Is deze opstelling van uw klant redelijk?

Uw klant heeft in principe het recht te vragen wat hij wil. Het is niet redelijk op het moment dat hij eenzijdig vaststelt dat het ene product in klasse 1 zit, het andere in klasse 5 en dat u minimaal 80% moet scoren.

Als het goed is, bent u dat ooit samen overeengekomen en ook met de norm van 80% bent u akkoord gegaan. Het zou dus van u niet redelijk zijn om dat in deze situatie ter discussie te stellen. Het middelen van de twee klassen kan in principe. Er zijn echter evenveel nadelen als voordelen van deze werkwijze te melden. Door dit te stellen geeft uw klant aan dat u op alle fronten moet presteren zoals afgesproken. In feite is hij u al tegemoetgekomen door het ene product in de lagere klasse te zetten. Blijkbaar lukt het u niet om deze afspraak na te komen. Door zijn (harde) opstelling wil hij misschien voorkomen dat u te veel op uw tenen loopt voor het belangrijkste product.

Het beste wat u kunt doen is overwegen of u het product uit klasse 5 nog wel wilt leveren. Als u dat wilt, zult u uw prestatie toch moeten verbeteren. Een score van 35% in klasse 5 is immers geen bijzondere prestatie. U zou ook kunnen proberen uw score op te krikken door overeen te komen om naar klasse 6 te switchen. Dat zou in onze ogen wel een zwaktebod zijn.


Dit dossier is eerder verschenen bij WEKA Uitgeverij in Rendement met Kwaliteit. Auteur: Paul Denneman