Artikelindex

Verlaging voorraadkosten door assortimentsbeheer

Is in het voorgaande een ABC-analyse uitgevoerd om een gedifferentieerd voorraadbeheer te kunnen uitvoeren, in het volgende zullen we naar een andere toepassing van deze analyse kijken, namelijk assortimentsbeheer.

Assortimentbeheer is een andere veelgebruikte toepassing van de ABC-analyse. Bij assortimentsbeheer worden er beslissingen genomen die betrekking hebben op de breedte, de diepte en de lengte van het productenpakket. Bij breedte hebben we het over het aantal verschillende artikelen, bij diepte over het aantal verschillende varianten per artikel en bij lengte over het aantal stuks per variant dat op voorraad wordt gehouden.

Bij assortimentsbeheer zijn twee categorieën beslissingen die bepalend zijn voor de samenstelling van het assortiment.

 1. beslissingen die van invloed zijn op de breedte van het assortiment, dus over het toevoegen en/of verwijderen van een product of productgroep;
 2. beslissingen die van invloed zijn op de diepte van het assortiment, dus over aspecten die van belang zijn om in te kunnen spelen op de specifieke doelgroep waarop het bedrijf zich richt.

Het assortimentsbeheer richt zich dus op de breedte en de diepte van het assortiment, terwijl de lengte van het assortiment bij uitstek het terrein is van voorraadbeheer. Als het assortiment niet wordt beheerd, groeit dat in de breedte en in de diepte, met als gevolg dat de voorraden explosief gaan toenemen.

Een belangrijke vraag, die iedere voorraadbeheerder zich dus met regelmaat moet stellen, is of de samenstelling van het huidige artikelassortiment eindproducten nog wel optimaal is. Hierbij kan hij kijken naar bijvoorbeeld bijdrage aan de omzet, bijdrage aan de winst of de marge, onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrenten, enzovoort. Doet hij dat niet, dan ontstaat een grotere kans dat voorraad niet meer courant is en er zogenoemde winkeldochters ontstaan. Daarom moeten we met een zekere regelmaat het assortiment doorlichten en ons afvragen of het mogelijk is bestaande producten en/of productgroepen uit het assortiment te verwijderen. Ook hierbij kan de ABC-analyse een goed hulpmiddel zijn. We kunnen bijvoorbeeld als criterium de omzetbijdrage gebruiken:

 1. A-categorie: de hardlopers
  De eerste groep artikelen met een gezamenlijke bijdrage aan de omzet van circa 80%.
 2. B-categorie: de middenmoot
  De middelste groep artikelen met een gezamenlijke bijdrage aan de omzet van circa 15%.
 3. C-categorie: de artikelen met en lage omzet
  De onderste groep artikelen met een gezamenlijke bijdrage aan de omzet van circa 5%.

Het spreekt voor zich dat de sanering van het artikelassortiment zich uiteraard in eerste instantie zal richten op de artikelen uit de C-categorie. Dit omdat deze artikelen maar een geringe bijdrage aan de totale omzet leveren. Nu moeten we natuurlijk niet 'rücksichtslos' al die artikelen schrappen. Het kan immers zijn dat deze artikelen aan het begin van hun levenscyclus staan en naar verwachting zullen doorgroeien naar de B- of zelfs de A-categorie.