Artikelindex

Voorbeeld voorraden verlagen

Een groothandel met een zeer breed assortiment artikelen heeft te maken met te hoge voorraden. Op basis van afzetgegevens worden de artikelen middels een ABC-analyse in een drietal groepen ingedeeld. Iedere groep krijgt een gewenste servicegraad toegewezen op basis van de specifieke eigenschappen. Met behulp van statistische analyse en een eenvoudig maar krachtig voorspellingsmodel worden de vereiste voorraadniveaus en de inkooporders vastgesteld. De totale voorraad wordt met 20% teruggebracht. Niet alleen wordt hierdoor het kapitaalbeslag teruggebracht, maar ook de hoeveelheid incourante voorraad daalt.

De reciproque geeft de omlooptijd van de voorraden weer. Dit is de gemiddelde tijdsduur hoe lang voorraden in het magazijn zijn opgeslagen. Hoe lager de uitkomst van deze breuk, des te gunstiger is dit voor de liquiditeit.

De omloopsnelheid kan zowel op basis van voorraadwaarde als op basis van aantallen worden gemeten. Daarmee krijgen we een goed inzicht in de A-artikelen die een (bijna) out-of-stock situatie hebben bereikt. Als gevolg hiervan kan de overweging worden gemaakt om daar waar mogelijk snel in te grijpen en inkooporders en productieorders te versnellen. Ook kan blijken dat reeds uitlopende artikelen nog voor vele maanden voorraad hebben en nog steeds grootschalig worden ingekocht of geproduceerd. Tevens wordt op deze manier duidelijk gemaakt of ooit gedefinieerde bestelpunten nog actueel zijn.