Artikelindex

Definitie voorraad

Een simplistische definitie voor voorraad is: 'goederen die je in bewaring houdt voor later gebruik'. Beschouwen we dit meer in detail, dan ontdekken we dat er in principe vier soorten voorraden bestaan.

 1. Grondstoffen
  Alle materialen die nodig zijn als input in het productieproces.
 2. Goederen in bewerking (work in progress)
  Gedeeltelijk afgewerkte goederen die deel uitmaken van de goederenstroom tijdens het productieproces.
 3. Eindproducten
  Outputs van het productieproces, terug te vinden binnen de logistieke keten.
 4. Hulpstoffen
  Goederen die in een organisatie verbruikt worden, maar niet direct in het eindproduct terug te vinden zijn. Dit zijn bijvoorbeeld voorraden van emballage, verpakkingsmaterialen, kantoorartikelen en reserveonderdelen.

De laatste categorie goederen noemen we ook wel MRO-artikelen, wat staat voor maintenance, repair and operating-artikelen. Deze goederen zijn noodzakelijk voor het functioneren van de organisatie in het algemeen en voor het herstel en onderhoud van productiemiddelen in de indirecte sfeer in het bijzonder. Een categorie die vaak in de marge wordt meegenomen, maar veelal een hoge waarde vertegenwoordigt en niet op de balans wordt opgenomen. Bij het niet op het juiste moment beschikbaar zijn van de goederen kunnen die tot aanzienlijke (stilstands)kosten leiden.