Artikelindex

Redenen voor voorraad

Er zijn vier factoren die het aanhouden van voorraden rechtvaardigen.

Tijd

Er verloopt een zekere tijdspanne tussen het bestellen van de grondstoffen en het effectief aanwenden ervan in het productieproces. Dit is analoog aan het tijdsverschil dat bestaat tussen de productie en de verkoop van de afgewerkte producten. De voorraden die worden opgebouwd, vervullen dus een bufferfunctie, als schokdemper tussen de verschillende ritmes van de leveranciers, de eigen productie en de klanten. Het eventueel inkorten van die tijdspanne zal dus de voorraad drukken. Een ander voorbeeld van de categorie 'tijd' is de voorraad die ontstaat doordat goederen onderweg zijn. We kunnen hierbij denken aan goederen die in China worden geproduceerd en onderweg in de container zitten. Deze voorraad kan ook als tijdsbuffer worden gezien.

Onzekerheid

In een dynamische omgeving loopt niet alles zoals we het zouden wensen. De vraag van de klant is onzeker en kan variëren ten gevolge van diverse factoren. Door het uitvallen van machines kunnen leveringstermijnen wijzigen. Ook kan de onzekerheid toenemen door een staking van het personeel of kwaliteitsproblemen. Het aanvaarden van en het anticiperen op deze onzekerheid zal dus aanleiding geven tot meer voorraad. De grote uitdaging bestaat er echter in om de oorzaken van die onzekerheid weg te nemen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de moeite die we ons getroosten op het vlak van totale kwaliteitszorg, het verbeteren van de relaties met leveranciers en de inspanningen om het productieproces beter onder controle te krijgen.

Economisch motief

Door de aanwezigheid van voorraden kunnen we het personeelsbestand relatief stabiel te houden. Dit geldt in het bijzonder voor producten die onderhevig zijn aan seizoensschommelingen. Bedrijven houden ook voorraden aan ter anticipatie op prijsstijgingen en wisselkoersschommelingen. De bepaling van de ordergrootte zelf is een afweging van voorraad versus het aantal om- of bestellingen.

Aanbod van goederen

Anderzijds kan voorraad ontstaan door beperkingen aan de aanbodzijde. Zo zal een groenteconservenfabriek afhankelijk zijn van het aanbod van groenten en zal daar de productie op afstemmen. De gecreëerde voorraad zal vervolgens verkocht gaan worden. Bij een aanbodstructuur kijken we meer naar de mogelijkheden van onze leveranciers.