Artikelindex

Nog volop ontwikkelingen

Dat het gebied nog volop in ontwikkeling is blijkt ook uit de definitie van SCM. De verschillende vooraanstaande Amerikaanse onderzoeksbureaus hebben nog steeds geen volledige overeenstemming over de te gebruiken omkadering en begrippen ten aanzien van Supply Chain Management.

Zo ziet AMR Research, Advanced Production Scheduling (APS) als de alles omvattende informatietechnologie die het mogelijk maakt SCM te bedrijven. SCM is volgens hun achtereenvolgens op te splitsen in Supply Chain Execution (SCE) en Supply Chain Planning (SCP). Binnen Supply Chain Execution, dat van nature meer op distributie gericht is, vallen aspecten zoals ordermanagement, voorraadbeheer, internationale handel (bijvoorbeeld douaneafwikkeling en beheer van handelsquota), transportmanagement en warehousemanagement. Samengevat zijn dit de operationele planning en de daadwerkelijke uitvoering.

Het gebied Supply Chain Planning is van nature meer op productie gericht. Dit omvat de gebieden distributieplanning, productieplanning- en scheduling, aanvoerplanning, vraagplanning & voorspellen en het ontwerp van het logistieke netwerk. Deze gebieden richten zich op de tactische en de strategische planning. Ook volgens het onderzoeksbureau ARC Advisory Group bestaat SCM uit de deelgebieden Supply Chain Execution en Supply Chain Planning. Echter zij stellen weer dat SCE en SCP traditioneel gescheiden werden door een grote afgrond, het traditionele verschil tussen distributie en productie. Maar dit verschil zou, door nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Supply Chain Event Management (SCEM) en ‘Collaboration Solutions’, ten gunste van SCE verdwijnen. Immers deze ontwikkelingen maken veel meer gebruik van real-time operationele data en (beslissings)ondersteuning die momenteel alleen door SCE-toepassingen kunnen worden geleverd. In hun benadering bestaat Supply Chain Execution uit het Warehouse Management Systeem (WMS), een Manufacturing Execution Systeem (MES), Advanced Scheduling, Global Logistics Solutions en/of een Transport Management Systeem (TMS). In deze systemen liggen de logistieke stromen vast. In hun nieuwe benadering komen zij tot de volgende hiërarchie.

  1. Supply Chain Strategy: inrichten van de Supply Chain op lange termijn, inclusief fysieke locaties en logistiek sturingsmodel (KOOP).
  2. Supply Chain Planning (SCP): inplannen van capaciteit en materialen die nodig zijn om aan de vraag op middellange termijn te voldoen.
  3. Supply Chain Event Management (SCEM): signaleren van verschillen tussen voortgang en schedule en het vervolgens hierop ingrijpen.
  4. Supply Chain Scheduling: volgorde bepaling van orders, bijvoorbeeld voor productie, rekening houden met capaciteitsrestricties.
  5. Supply Chain Visibility: het beschikbaar hebben van informatie omtrent het verlopen van de uitvoering van de handelingen in een Supply Chain.